území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Lesnický park Křivoklátsko je území o rozloze 17 000 hektarů, na kterém se vlastníci a správci lesů rozhodli hospodařit podle standardu lesnických parků. Je otevřený pro všechny přírodě šetrné lidské aktivity využívající tento region.

Byl založen 13. Května 2010 svobodnou vůlí zakladatelů, kterými jsou Jerome Colloredo-Mannsfeld, největší soukromý vlastník lesů v ČR, Lesy České republiky, s.p. a Česká lesnická společnost, základní pobočka Křivoklát.

Navazuje na několik set let trvající péči člověka o křivoklátskou krajinu a v duchu hesla lesnických parků „Území pro přírodu i pro lidi“ usiluje o zvyšování produkčního potenciálu krajiny, zlepšování stavu křivoklátské přírody a současně i o zachování křivoklátského lesnictví, jako kulturního odkazu našich předků.

Rok v lese - duben

Duben    Duben je již jarním měsícem, který se vyznačuje velkým pracovním nasazením v lese. Příroda se velice rychle probouzí a začíná závod o prostor, světlo a živiny.   Těžební činnost V dubnu se těžba provádí převážně v mladých porostech. Ve starých listnatých porostech platí od dubna do června zákaz těžby z důvodu ptačí oblasti. V jehličnatých porostech je možné nadále těžit. Průběžně se zpracovávají vývraty způsobené větrem a souše, které se mohou postupně objevovat. Probíhá odvoz dřeva z lesa. Ob... více »

Hospodářská data za rok 2016

Vybraná roční data z hospodaření na lesním pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo-Mannsfelda s.r.o. a LČR,s.p. - LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2016. Vybraná data jsou por... více »

Vzácný ptačí host

Kos horský - nejen horský element. Předposlední dubnovou neděli jsme měli na Emilovně nečekaného hosta. " Hele, černý pták velikosti kosa s bílým pruhem na hrudi," takto zněl popis od manželky, když vykoukla z okna kuchyn... více »

V LPK zalesňovala Rakona

     Druhou dubnovou sobotu přivítali křivoklátští lesníci v lokalitě Klucná pod Karlovou Vsí třicítku zaměstnanců Rakony spolu s jejich rodinnými příslušníky. Jejich další dobrovoln... více »

Rok v lese - březen

Březen    Březen je po prošlé zimě prvním předjarním a jarním měsícem, který otevírá prostor pro řadu činností souvisejících s hospodařením v lesích. Těžební činnost •&nbs... více »

Rakona podpořila lesnický park

  V půlce října proběhla akce pod názvem „Lesní den“ na území Lesnického parku Křivoklátsko. Zaměstnanci Rakony a jejich rodinní příslušníci prožili jednu sobotu v křivoklátských lesích... více »

Vydařená záchranná akce

Vydařená záchranná akce v křivoklátských lesích      Začalo to obyčejnou SMS zprávou, rozeslanou v sobotu 13. 8. večer informačním systémem obce Křivoklát:  „Z hradu uletel ochceny ml... více »

Pozorování lesní zvěře

V průběhu června jsme připravili dvě vycházky do křivoklátských lesů, abychom se pokusili pozorovat zvěř v jejím přirozeném prostředí. Na každé vycházce jsme byli ve čtyřech lidech. Malá skupina byla nutností, to pro zvět&sca... více »

LPK usiluje o mezinárodní uznání

Dne 22. června 2016 byla svolána již druhá schůzka přípravné skupiny iniciativy Modelový les ČR. Cílem této iniciativy je zapojení lesnických parků a dalších subjektů spravujících území v Česk&ea... více »

Do lesa za ptáčky

Ve čtvrtek 2. června proběhla tematická vycházka do křivoklátských lesů, kde jsme pozorovali ptactvo a povídali si o přírodě lesnického parku. Připravený program nám trochu narušovalo počasí, které odr... více »

Večerní vycházka za ptactvem LPK

Již podruhé se setkají na Emilovně ti, co mají rádi přírodu a ptactvo zdejší krajiny. Dne 2. června 2016 v 18.30 hodin zahájíme vycházku do okolních lesů s možným pozorováním ptactva i ji... více »

Vycházka za lesními kvítky

V neděli 15. května proběhla již druhá tematická vycházka za lesními kvítky. Trasu jsme z části vedli po stezce přírodní rezervace Brdatka. Hned po vstupu do lesa jsme začali obdivovat bohatou květenu zdejších lesů. Určo... více »

Oslava pátého výročí založení LPK

9. května proběhla u lovecké chaty Emilovna oslava k příležitosti pátého výročí založení Lesnického parku Křivoklátsko. Slavnostního aktu se zúčastnily významné osobnosti z lesnické a politick... více »

Hospodářská data za rok 2015

  Progresivní trendy ve způsobu hospodaření na území Lesnického parku Křivoklátsko.   Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko,... více »

Lesnický ples na Křivoklátsku

v širokém okolí. Už po osmnácté se v křivoklátské sokolovně uskutečnil ples pod hlavičkou České lesnické společnosti, Základní pobočky Křivoklát. V průběhu let si u mnoha lidí vydobil jméno a zár... více »

Informace o lese 1/2016

Přeji Vám též rodinou pohodu, potěšení z Vašich zálib, koníčků a poutavá dobrodružství při toulkách našimi lesy. Zima se nám v minulých dnech ukázala v lepším světle, ale... více »

Schůzka správní a dozorčí rady OPS

Hlavními body jednání bylo shrnutí provedených činností a čerpání finančních zdrojů roku 2015, naplňování jednotlivých cílů LPK a směřování lesnického parku v dalších letech.... více »

Vycházky pro občany v roce 2015

V průběhu roku jsme zorganizovali několik setkání lidí, kteří mají zájem o dění v lese, přírodu a bohatou historii, která je silně spjatá se zdejší krajinou. Na začátku dubna, u příležitosti Dne ptac... více »

Informace o lese 5/2015

To, jaká bude letošní zima, budeme my - lidé vědět za krátkou dobu. Podzim se s očekávanou dešťovou nadílkou moc neukázal, a tak si lze jen přát, aby sníh v zimě doplnil většinou velice nízké stavy vody... více »