en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Lesnický park Křivoklátsko je území o rozloze 17 000 hektarů, na kterém se vlastníci a správci lesů rozhodli hospodařit podle standardu lesnických parků. Je otevřený pro všechny přírodě šetrné lidské aktivity využívající tento region.

Byl založen 13. Května 2010 svobodnou vůlí zakladatelů, kterými jsou Jerome Colloredo-Mannsfeld, největší soukromý vlastník lesů v ČR, Lesy České republiky, s.p. a Česká lesnická společnost, základní pobočka Křivoklát.

Navazuje na několik set let trvající péči člověka o křivoklátskou krajinu a v duchu hesla lesnických parků „Území pro přírodu i pro lidi“ usiluje o zvyšování produkčního potenciálu krajiny, zlepšování stavu křivoklátské přírody a současně i o zachování křivoklátského lesnictví, jako kulturního odkazu našich předků.

Paseka a její role na Křivoklátsku

Již v dávné historii byl les nejen na Křivoklátsku člověkem ovlivňován. Těžba dřeva byla prvním krokem k lidské kolonizaci daného území. Stromy se kácely, dřevní hmota byla zpracována. Vytěžená místa se využila ke stavbě obydlí, pastvu dobytka, zemědělskou činnost, nebo také pro vymezení bezpečnostního perimetru kolem sídel před divokou zvěří a nájezdy bojovníků. Paseka byla základním instrumentem rozvoje lidské civilizace. V současnosti je však paseka vnímána jako zcela negativní produkt lidské činnosti v lese. Opravdu je tomu tak? Odpověď na... více »

Podpora hnízdních možností

Křivoklátsko je známou svojí bohatostí. Široká paleta půdních stanovišť vytváří příznivé podmínky pro zhruba sto druhů lesních dřevin. Na toto dřevinné spektrum je vázána cel&a... více »

Nové tůňky pro pestřejší les

To, že les dokáže zadržovat vodu, je známá věc. Pokud se ale rozhodneme tuto funkci lesa podpořit lidskou aktivitou, můžeme ještě více zvýšit retenční schopnosti dané lesní lokality. Již mnoho let jsem měl myšlenku pracovat... více »

V LPK se aktivně bojuje s kůrovcem

         Střední Evropa řeší velký problém s nárůstem poškození lesů suchem a následně podkorním hmyzem. Výrazné problémy jsou zatím regionálního charak... více »

Setkání zástupců obcí v LPK

     Situace v lesích se poslední roky dramatizuje. Křivoklátsko se s oslabením stromů vlivem sucha a tepla též potýká a v mnoha případech musí lesníci řešit postupný, zato velmi rychlý roz... více »

Šikovné ruce na Rakovnicku

    Šikovné ruce žáků z Rakovníka a okolí opět po roce zavařily hlavu porotcům při vyhodnocování soutěže, která se snaží iniciovat bližší vztah mladých lidí ke dřevu a k rukodělným prac&i... více »

Hospodářská data za rok 2018

Každým rokem pro vás připravujeme stručnou analýzu lesnických činností. Jedná se o vybraná roční data z hospodaření na 12 000 ha lesa Lesnického parku Křivoklátsko, na majetku dvou lesnických subjektů - Collor... více »

S výsadbou pomohli členové ČLS

  V sobotu 16. března se sešli členové České lesnické společnosti pobočného spolku Křivoklát v lesích nedaleko Skryj, kde byla pro ně připravena plocha k výsadbě. V ten den bylo docela nevlídné počasí, pršelo... více »

Zakladatelé LPK sázeli lípy

  Lesnický park Křivoklátsko uctil stoleté výročí vzniku ČR výsadbou lip. Páteční odpoledne 26. října panovala ve zbirožských lesích sváteční atmosféra. Zakladatelé Lesnického parku ... více »

Výsadba lip na Křivoklátsku

Letošní rok byl v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa opravdu velmi poznamenaný. Ani v lesích jsme nezůstali bez reakce na toto významné výročí. Již na jaře starosta obce Svatá, Ing. Anýž nás ... více »

Úklid lesa

  Již podruhé v tomto roce k nám přijeli přátelé z Prahy, zaměstnanci Hotel Century Old Town Prague. Tato parta mladých lidí - zaměstnanců hotelů si dala za úkol uklidit okolí silnic a lesy. Vybrali si lesnický park a my j... více »

Vycházka s Rakonou

Již tradiční setkání zaměstnanců a rodinných příslušníků Rakony jsme pojali trochu volněji. Připravili jsme vycházkovou trasu do Skryj se zastavením na hradě Týřov. Před samotným výšlapem jsme ale přeci jen je... více »

Odborná exkurze pro švédské lesníky

Již několik let vítáme na území LPK lesníky z ostatních regionů Čech i Evropy. Ve spolupráci s cestovní agenturou Tourpartner Prague prezentujeme naše způsoby lesního hospodaření švédským lesníků... více »

Aktivní management v LPK

   Republikový výbor České lesnické společnosti za podpory Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, uspořádal 11. září odbornou pochůzku po území Lesnického parku Křivokl&... více »

Kůrovec omezeně v LPK

Situace s kůrovcem v lesnickém parku. Ani křivoklátským lesů se nevyhnulo kůrovcové nebezpečí. I v historii zde byly zaznamenány rozsáhlé kůrovcové škody, především jako následek ničivých v... více »

Sucho a jen sucho

   To, že je v křivoklátských lesích sucho, není třeba více zmiňovat. Každá dřevina řeší tento stav po svém.     Již od počátku července můžeme denně vidět barevné změny v našich... více »

Lesy ničí dlouhotrvající sucho

  Lesy ničí dlouhotrvající sucho, na jejich záchraně pracují tisíce lidí České lesy v posledních letech čelí suchu, extrémnímu větru a dalším projevům klimatických změn, jaké v na... více »

Hospodářská data za rok 2017

Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca 12 000 ha Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo- Mannsfelda s.r.o. a LČR, s.p. – LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2017 Vybraná data jsou porovn&aa... více »

Čtvrtý lesní den s Rakonou

V sobotu 12. 5. 2018 křivoklátští lesníci připravili zajímavý lesní den pro děti i dospělé. Jedná se již o čtvrtý den, který lesníci připravili pro firmu Rakona. Jeho hlavní náplní bylo ukl&iacut... více »

Úklid zajistily pražské hotely

    V půlce dubna jsme pořádali akci, která si kladla za cíl uklidit část pozemků na území lesnickém parku. Na tuto akci se nám přihlásili zaměstnanci jednoho řetězce pražských hotelů. Přijelo celkem 22 dobrovoln&ia... více »

Rok v lese leden a únor

    Leden a únor – období klidu    Každoročně v lednu lesníci bilancují uplynulý rok, vyplňují statistiky, hlášení a roční uzávěrku. Pokusím se shrnout některé zásadn&... více »

Činnost Modelového lesa ČR ve 2017

   Modelový les ČR prošel v roce 2017 významným vývojem a změnami. Po dlouhotrvající pečlivé přípravě byl Modelový les Česká republika, jako první české území, oficiálně přijat 7... více »

Rok v lese - prosinec

Prosinec    Poslední měsíc roku je tu. Nastává období tří až čtyř měsíců, kdy se les příliš nemění. Období spánku a čekání na novou vegetační dobu však není u ná... více »

Šetření vlivu zvěře v lesích

  V letošním roce proběhla prezentace šetření nezávislou firmou IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. na téma vlivu zvěře na lesní ekosystémy v CHKO Křivoklátsko, přesněji na úze... více »

Rok v lese - listopad

     V tuto dobu už listnaté stromy shodily listí a křivoklátské lesy se připravují k zimnímu spánku. Jedním z posledních jsou modříny, které svým zlatavým zbarvením ještě sv&ia... více »

Silný vítr prošel Křivoklátskem

    Po nedělním zasažení našeho regionu orkánem Herwart (svou silou se přiblížil orkánu Kyrill před deseti lety) nám v křivoklátských lesích zůstalo velké množství popadané hmoty. Nejedná se ... více »

Třetí setkání v našich lesích

  Již potřetí se zaměstnanci Rakony a jejich rodinní příslušníci zapojili do programu Lesnického parku Křivoklátsko s názvem Lesní den. Celkem sedmnáct účastníků se setkalo se zástupci lesnického p... více »

Další nečekaný host

   Pomalu se stává zvykem, že náš region navštíví nějaký zajímavý živočišný druh, mnohdy i hodně vzácný a vzdálený. Tak se stalo v polovině října, to k nám zav&iac... více »

Rok v lese - říjen

Říjen V tomto podzimním měsíci se les nejvíce proměňuje. Každý den listí mění svoji barvu a postupně opadává na zem. Tímto se dostává více a více světla do jinak temných lesních z&aacut... více »

Zaměstnanci Billy pomáhali v lese

   Začátkem října síť supermarketů Billa podpořila Lesnický park Křivoklátsko. I takto by se dalo nazvat setkání zástupců Billy, kteří tímto způsobem řešili naplňování svých vnitřních p... více »

Rok v lese - žáří

Září    Pomalu nás začíná obklopovat podzimní nálada a počasí. Ráno se objeví první mrazíky, mlhy se kolem Berounky doslova válí mnohdy do oběda a teplota nás nutí začí... více »

Rok v lese - letní prázdniny

Červenec a srpen    V těchto prázdninových měsících vrcholí léto. Dřeviny dokončují letošní přírůst a některé mladé stromky využívají příznivého počasí a ještě v... více »

Rok v lese - červen

Červen    Toto období je charakteristické nástupem léta a bouřlivým rozvojem života v lese. Rostliny i živočichové navzájem naplno využívají dostatku potravy a příznivého počasí. Letorosty stromů mohou z... více »

Jarní vycházka LPK

     Čtvrteční odpoledne 18. května nepatřilo jen hokeji, ale také přírodě. Lesnický park Křivoklátsko naplánoval jarní vycházku po okolí Roztok u Křivoklátu. Sešlo se několik přátel přírod... více »

Rok v lese - květen

   Tento měsíc patří k nejkrásnějším obdobím Křivoklátska. Vše je podřízeno nástupu vegetace, rostliny i živočichové naplno aktivují a snaží se zaujmout ten nejlepší prostor pro svůj dr... více »

Rok v lese - duben

Duben    Duben je již jarním měsícem, který se vyznačuje velkým pracovním nasazením v lese. Příroda se velice rychle probouzí a začíná závod o prostor, světlo a živiny.   Těžební činnost ... více »

Hospodářská data za rok 2016

Vybraná roční data z hospodaření na lesním pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo-Mannsfelda s.r.o. a LČR,s.p. - LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2016. Vybraná data jsou por... více »

Vzácný ptačí host

Kos horský - nejen horský element. Předposlední dubnovou neděli jsme měli na Emilovně nečekaného hosta. " Hele, černý pták velikosti kosa s bílým pruhem na hrudi," takto zněl popis od manželky, když vykoukla z okna kuchyn... více »

V LPK zalesňovala Rakona

     Druhou dubnovou sobotu přivítali křivoklátští lesníci v lokalitě Klucná pod Karlovou Vsí třicítku zaměstnanců Rakony spolu s jejich rodinnými příslušníky. Jejich další dobrovoln... více »

Rok v lese - březen

Březen    Březen je po prošlé zimě prvním předjarním a jarním měsícem, který otevírá prostor pro řadu činností souvisejících s hospodařením v lesích. Těžební činnost •&nbs... více »

Rakona podpořila lesnický park

  V půlce října proběhla akce pod názvem „Lesní den“ na území Lesnického parku Křivoklátsko. Zaměstnanci Rakony a jejich rodinní příslušníci prožili jednu sobotu v křivoklátských lesích... více »

Vydařená záchranná akce

Vydařená záchranná akce v křivoklátských lesích      Začalo to obyčejnou SMS zprávou, rozeslanou v sobotu 13. 8. večer informačním systémem obce Křivoklát:  „Z hradu uletel ochceny ml... více »

Pozorování lesní zvěře

V průběhu června jsme připravili dvě vycházky do křivoklátských lesů, abychom se pokusili pozorovat zvěř v jejím přirozeném prostředí. Na každé vycházce jsme byli ve čtyřech lidech. Malá skupina byla nutností, to pro zvět&sca... více »

LPK usiluje o mezinárodní uznání

Dne 22. června 2016 byla svolána již druhá schůzka přípravné skupiny iniciativy Modelový les ČR. Cílem této iniciativy je zapojení lesnických parků a dalších subjektů spravujících území v Česk&ea... více »

Do lesa za ptáčky

Ve čtvrtek 2. června proběhla tematická vycházka do křivoklátských lesů, kde jsme pozorovali ptactvo a povídali si o přírodě lesnického parku. Připravený program nám trochu narušovalo počasí, které odr... více »

Večerní vycházka za ptactvem LPK

Již podruhé se setkají na Emilovně ti, co mají rádi přírodu a ptactvo zdejší krajiny. Dne 2. června 2016 v 18.30 hodin zahájíme vycházku do okolních lesů s možným pozorováním ptactva i ji... více »

Vycházka za lesními kvítky

V neděli 15. května proběhla již druhá tematická vycházka za lesními kvítky. Trasu jsme z části vedli po stezce přírodní rezervace Brdatka. Hned po vstupu do lesa jsme začali obdivovat bohatou květenu zdejších lesů. Určo... více »

Oslava pátého výročí založení LPK

9. května proběhla u lovecké chaty Emilovna oslava k příležitosti pátého výročí založení Lesnického parku Křivoklátsko. Slavnostního aktu se zúčastnily významné osobnosti z lesnické a politick... více »

Hospodářská data za rok 2015

  Progresivní trendy ve způsobu hospodaření na území Lesnického parku Křivoklátsko.   Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko,... více »

Lesnický ples na Křivoklátsku

v širokém okolí. Už po osmnácté se v křivoklátské sokolovně uskutečnil ples pod hlavičkou České lesnické společnosti, Základní pobočky Křivoklát. V průběhu let si u mnoha lidí vydobil jméno a zár... více »

Informace o lese 1/2016

Přeji Vám též rodinou pohodu, potěšení z Vašich zálib, koníčků a poutavá dobrodružství při toulkách našimi lesy. Zima se nám v minulých dnech ukázala v lepším světle, ale... více »

Schůzka správní a dozorčí rady OPS

Hlavními body jednání bylo shrnutí provedených činností a čerpání finančních zdrojů roku 2015, naplňování jednotlivých cílů LPK a směřování lesnického parku v dalších letech.... více »

Vycházky pro občany v roce 2015

V průběhu roku jsme zorganizovali několik setkání lidí, kteří mají zájem o dění v lese, přírodu a bohatou historii, která je silně spjatá se zdejší krajinou. Na začátku dubna, u příležitosti Dne ptac... více »

Informace o lese 5/2015

To, jaká bude letošní zima, budeme my - lidé vědět za krátkou dobu. Podzim se s očekávanou dešťovou nadílkou moc neukázal, a tak si lze jen přát, aby sníh v zimě doplnil většinou velice nízké stavy vody... více »