en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Informace o lese 5/2015

Vážení občané, podzimní dny jsou již skoro u konce a příroda se připravuje na zimní čas.

To, jaká bude letošní zima, budeme my - lidé vědět za krátkou dobu. Podzim se s očekávanou dešťovou nadílkou moc neukázal, a tak si lze jen přát, aby sníh v zimě doplnil většinou velice nízké stavy vody ve studních zdejších obcí. Září se neslo ve znamení jelení říje, která byla letos hlasitá. Dřeviny v této době dokončily dřevnatění letorostů, aby je mráz neponičil. Listy se po horkém létě rychle zbarvily do podzimních barev a jen pár dní jsme mohli v lese pozorovat a bavit se paletou zbarvených korun listnatých dřevin. Několik ranních mrazíků v průběhu října ukončilo tuto nádheru a je třeba těšit se a přát si zasněžený, tichý a mrazivý les, který má své osobní kouzlo a atmosféru.

TĚŽEBNÍ ČINNOST
V tomto období se těžby pomalu rozjíždějí. U listnatých těžeb se většinou čeká na opad listí, aby nedocházelo k nadměrnému poničení přirozeného zmlazení a také pro dosažení menšího obsahu vody ve dřevě, která má jinak za následek častější praskání dřeva při těžbě. Stále se provádí mýtní jehličnaté těžby ve starých porostech a výchovná těžba v mladých porostech.

OCHRANA LESA
V minulém vydání jsem byl potěšen nízkým stavem kůrovce v křivoklátských lesích. Bohužel sucho udělalo své, a tak se již začátkem září začaly objevovat jednotlivé stromy i malé skupiny stromů, které postupně, většinou od vršku koruny, začaly usychat. Síly všech lesníků směřovaly k rychlému zpracování a asanaci napadených stromů, aby příští rok, na jaře, nepropukla kůrovcová kalamita. Určitě se s jednotlivými stromy budeme postupně v lese potkávat i přes celou zimu, kdy budou napadené stromy odhaleny především ptactvem, který pod kůrou stromů cítí přítomnost hmyzu.

DALŠÍ ČINNOSTI V LESE

Mazání kultur proti okusu zvěří
V tento čas vrcholí ochrana mladých porostů proti okusu zvěří. Jedná se o nástřik, nebo nátěr tzv. repelentů, které zabraňují zvěři v průběhu zimy okusovat terminální (vrcholkové) pupeny. Ty jsou důležité pro výškový přírůst v příštím roce. Zvěř však potřebuje látky obsažené v pupenech, tak se postranní větvičky nenatírají. Jejich ukousnutí neznamená pro danou dřevinu žádný problém.

Zvěř
Lovecká sezóna je v plném proudu. Myslivci mají prakticky pět měsíců na odlov zvěře, jejíž množství bylo dohodnuto a schváleno státní správou a Správou CHKO. Nesplnění odlovu může znamenat velké komplikace pro myslivecký spolek, dokonce i odejmutí práva myslivecky hospodařit na svěřeném území. Proto do konce roku budou v našem regionu probíhat společné lovy, které pomohou rychleji snižovat stavy především zvěře černé (divokých prasat). Je to důležité z důvodu snižování škod na polích i v lese. Především o víkendech bude tedy zapotřebí větší opatrnosti od návštěvníků lesa. Přimlouval bych se za uposlechnutí výzev ze strany myslivců, které můžete v lese potkat. Jde především o bezpečnost všech lidí v lese i na zemědělských pozemcích.