en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Kůrovec omezeně v LPK

Situace s kůrovcem v lesnickém parku.

Ani křivoklátským lesů se nevyhnulo kůrovcové nebezpečí. I v historii zde byly zaznamenány rozsáhlé kůrovcové škody, především jako následek ničivých větrných a sněhových kalamit. V posledních letech jsou tou příčinou dlouhá období bez dostatečných srážek, především v letních měsících. Na tuto situaci reagovaly i jiné dřeviny - borovice, modříny, duby, buky. Škody se zatím nejvíce projevují v nejteplejších lokalitách - jižní svahy, hřebenové partie, ale také tam, kde byl smrk, před padesáti a více lety, vysázen na nevhodná stanoviště. Zde lesníci budou vysazovat jiné dřeviny (především duby, lípy, třešně atd.), které budou lépe odolávat podobným podmínkám v budoucnu. Na území LPK se zatím škody kůrovci na všech dřevinách pohybují v řádu tisíců kubíků. V řádech statisíců korun však šplhají škody suchem na letošním zalesnění a celkově na uschlých mladých porostech. Na některých lokalitách lesníci zaznamenali dokonce uschlá přírozená zmlazení především dubu a buku, a to i ve stáří deseti let.
Momentální snahou je zpracovat veškerou kůrovcem napadenou hmotu přes zimní období, aby byli lesníci připraveni na další vegetační období. Musíme spoléhat též na přírodu a přát si, aby byly další roky nadprůměrně srážkové. To by zdejším lesům velice pomohlo a situace s kůrovcem by se dostala do normálních kolejí, tak, jak jsme to zaznamenali v časech minulých.