en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

HŘBITOV

 

Na této lokalitě rostou opravdoví velikáni. Porosty v údolí Klucné jsou opravdu velice kvalitní. Je zde téměř 200 let starý smíšený porost s převahou modřínu, který zde dosahuje výšky téměř 50 metrů. Porost je ve stádiu postupné obnovy s využitím přirozené obnovy zdejších dřevin a vnosu jedle. Je to ukázka bohatého zastoupení dřevin a obnovních možností a postupů na Křivoklátsku.