en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

ANDRESKA

Na stanovišti Andreska je prezentován přístup velkého soukromého vlastníka lesa ke spravovanému lesnímu majetku. Je zde možné vidět jemné způsoby hospodaření s bohatou dřevinnou skladbou, maximální využívání reprodukčního potenciálu zdejších lesních porostů a výchova mladých porostů.