en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Ornitologické aktivity v regionu

    Na Křivoklátsku můžete spatřit mnoho druhů ptáků. Někteří zde pravidelně tráví pár dní při svém tahu na jih nebo na sever, někteří sem doslova zabloudí a jejich pozorování vždy vzbudí rozruch jak v komunitě místních občanů, tak i ornitologů. Mnoho druhů zde žije po celý rok a další zde každoročně hnízdí a poté odlétají do teplých krajin. Jedním takovým letcem, u nás hnízdícím a pak odlétajícím až do mnoho tisíc kilometrů vzdálené rovníkové Afriky je lejsek bělokrký, jeden z osmi ptačích druh... více »

Kočka divoká na Křivoklátsku

Divoká kočka na Křivoklátsku v historickém i současném kontextu   Různé poddruhy živočišného druhu označovaného jako kočka divoká jsou rozšířeny po celém světě. Nežijí pouze v Arktidě, Ant... více »

Paseka a její role na Křivoklátsku

Již v dávné historii byl les nejen na Křivoklátsku člověkem ovlivňován. Těžba dřeva byla prvním krokem k lidské kolonizaci daného území. Stromy se kácely, dřevní hmota byla zpracována. Vytěžená ... více »

Podpora hnízdních možností

Křivoklátsko je známou svojí bohatostí. Široká paleta půdních stanovišť vytváří příznivé podmínky pro zhruba sto druhů lesních dřevin. Na toto dřevinné spektrum je vázána cel&a... více »

V LPK se aktivně bojuje s kůrovcem

         Střední Evropa řeší velký problém s nárůstem poškození lesů suchem a následně podkorním hmyzem. Výrazné problémy jsou zatím regionálního charak... více »

S výsadbou pomohli členové ČLS

  V sobotu 16. března se sešli členové České lesnické společnosti pobočného spolku Křivoklát v lesích nedaleko Skryj, kde byla pro ně připravena plocha k výsadbě. V ten den bylo docela nevlídné počasí, pršelo... více »

Kůrovec omezeně v LPK

Situace s kůrovcem v lesnickém parku. Ani křivoklátským lesů se nevyhnulo kůrovcové nebezpečí. I v historii zde byly zaznamenány rozsáhlé kůrovcové škody, především jako následek ničivých v... více »

Sucho a jen sucho

   To, že je v křivoklátských lesích sucho, není třeba více zmiňovat. Každá dřevina řeší tento stav po svém.     Již od počátku července můžeme denně vidět barevné změny v našich... více »

Hospodářská data za rok 2017

Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca 12 000 ha Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo- Mannsfelda s.r.o. a LČR, s.p. – LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2017 Vybraná data jsou porovn&aa... více »

Rok v lese leden a únor

    Leden a únor – období klidu    Každoročně v lednu lesníci bilancují uplynulý rok, vyplňují statistiky, hlášení a roční uzávěrku. Pokusím se shrnout některé zásadn&... více »

Rok v lese - prosinec

Prosinec    Poslední měsíc roku je tu. Nastává období tří až čtyř měsíců, kdy se les příliš nemění. Období spánku a čekání na novou vegetační dobu však není u ná... více »

Šetření vlivu zvěře v lesích

  V letošním roce proběhla prezentace šetření nezávislou firmou IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. na téma vlivu zvěře na lesní ekosystémy v CHKO Křivoklátsko, přesněji na úze... více »

Rok v lese - listopad

     V tuto dobu už listnaté stromy shodily listí a křivoklátské lesy se připravují k zimnímu spánku. Jedním z posledních jsou modříny, které svým zlatavým zbarvením ještě sv&ia... více »

Silný vítr prošel Křivoklátskem

    Po nedělním zasažení našeho regionu orkánem Herwart (svou silou se přiblížil orkánu Kyrill před deseti lety) nám v křivoklátských lesích zůstalo velké množství popadané hmoty. Nejedná se ... více »

Další nečekaný host

   Pomalu se stává zvykem, že náš region navštíví nějaký zajímavý živočišný druh, mnohdy i hodně vzácný a vzdálený. Tak se stalo v polovině října, to k nám zav&iac... více »

Rok v lese - říjen

Říjen V tomto podzimním měsíci se les nejvíce proměňuje. Každý den listí mění svoji barvu a postupně opadává na zem. Tímto se dostává více a více světla do jinak temných lesních z&aacut... více »

Rok v lese - žáří

Září    Pomalu nás začíná obklopovat podzimní nálada a počasí. Ráno se objeví první mrazíky, mlhy se kolem Berounky doslova válí mnohdy do oběda a teplota nás nutí začí... více »

Rok v lese - letní prázdniny

Červenec a srpen    V těchto prázdninových měsících vrcholí léto. Dřeviny dokončují letošní přírůst a některé mladé stromky využívají příznivého počasí a ještě v... více »

Rok v lese - červen

Červen    Toto období je charakteristické nástupem léta a bouřlivým rozvojem života v lese. Rostliny i živočichové navzájem naplno využívají dostatku potravy a příznivého počasí. Letorosty stromů mohou z... více »

Rok v lese - květen

   Tento měsíc patří k nejkrásnějším obdobím Křivoklátska. Vše je podřízeno nástupu vegetace, rostliny i živočichové naplno aktivují a snaží se zaujmout ten nejlepší prostor pro svůj dr... více »

Rok v lese - duben

Duben    Duben je již jarním měsícem, který se vyznačuje velkým pracovním nasazením v lese. Příroda se velice rychle probouzí a začíná závod o prostor, světlo a živiny.   Těžební činnost ... více »

Hospodářská data za rok 2016

Vybraná roční data z hospodaření na lesním pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo-Mannsfelda s.r.o. a LČR,s.p. - LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2016. Vybraná data jsou por... více »

Vzácný ptačí host

Kos horský - nejen horský element. Předposlední dubnovou neděli jsme měli na Emilovně nečekaného hosta. " Hele, černý pták velikosti kosa s bílým pruhem na hrudi," takto zněl popis od manželky, když vykoukla z okna kuchyn... více »

Rok v lese - březen

Březen    Březen je po prošlé zimě prvním předjarním a jarním měsícem, který otevírá prostor pro řadu činností souvisejících s hospodařením v lesích. Těžební činnost •&nbs... více »

LPK usiluje o mezinárodní uznání

Dne 22. června 2016 byla svolána již druhá schůzka přípravné skupiny iniciativy Modelový les ČR. Cílem této iniciativy je zapojení lesnických parků a dalších subjektů spravujících území v Česk&ea... více »

Hospodářská data za rok 2015

  Progresivní trendy ve způsobu hospodaření na území Lesnického parku Křivoklátsko.   Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko,... více »

Informace o lese 1/2016

Přeji Vám též rodinou pohodu, potěšení z Vašich zálib, koníčků a poutavá dobrodružství při toulkách našimi lesy. Zima se nám v minulých dnech ukázala v lepším světle, ale... více »

Informace o lese 5/2015

To, jaká bude letošní zima, budeme my - lidé vědět za krátkou dobu. Podzim se s očekávanou dešťovou nadílkou moc neukázal, a tak si lze jen přát, aby sníh v zimě doplnil většinou velice nízké stavy vody... více »