en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Paseka a její role na Křivoklátsku

Již v dávné historii byl les nejen na Křivoklátsku člověkem ovlivňován. Těžba dřeva byla prvním krokem k lidské kolonizaci daného území. Stromy se kácely, dřevní hmota byla zpracována. Vytěžená místa se využila ke stavbě obydlí, pastvu dobytka, zemědělskou činnost, nebo také pro vymezení bezpečnostního perimetru kolem sídel před divokou zvěří a nájezdy bojovníků. Paseka byla základním instrumentem rozvoje lidské civilizace. V současnosti je však paseka vnímána jako zcela negativní produkt lidské činnosti v lese. Opravdu je tomu tak? Odpověď na... více »

Podpora hnízdních možností

Křivoklátsko je známou svojí bohatostí. Široká paleta půdních stanovišť vytváří příznivé podmínky pro zhruba sto druhů lesních dřevin. Na toto dřevinné spektrum je vázána cel&a... více »

V LPK se aktivně bojuje s kůrovcem

         Střední Evropa řeší velký problém s nárůstem poškození lesů suchem a následně podkorním hmyzem. Výrazné problémy jsou zatím regionálního charak... více »

S výsadbou pomohli členové ČLS

  V sobotu 16. března se sešli členové České lesnické společnosti pobočného spolku Křivoklát v lesích nedaleko Skryj, kde byla pro ně připravena plocha k výsadbě. V ten den bylo docela nevlídné počasí, pršelo... více »

Kůrovec omezeně v LPK

Situace s kůrovcem v lesnickém parku. Ani křivoklátským lesů se nevyhnulo kůrovcové nebezpečí. I v historii zde byly zaznamenány rozsáhlé kůrovcové škody, především jako následek ničivých v... více »

Sucho a jen sucho

   To, že je v křivoklátských lesích sucho, není třeba více zmiňovat. Každá dřevina řeší tento stav po svém.     Již od počátku července můžeme denně vidět barevné změny v našich... více »

Hospodářská data za rok 2017

Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca 12 000 ha Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo- Mannsfelda s.r.o. a LČR, s.p. – LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2017 Vybraná data jsou porovn&aa... více »

Rok v lese leden a únor

    Leden a únor – období klidu    Každoročně v lednu lesníci bilancují uplynulý rok, vyplňují statistiky, hlášení a roční uzávěrku. Pokusím se shrnout některé zásadn&... více »

Rok v lese - prosinec

Prosinec    Poslední měsíc roku je tu. Nastává období tří až čtyř měsíců, kdy se les příliš nemění. Období spánku a čekání na novou vegetační dobu však není u ná... více »

Šetření vlivu zvěře v lesích

  V letošním roce proběhla prezentace šetření nezávislou firmou IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. na téma vlivu zvěře na lesní ekosystémy v CHKO Křivoklátsko, přesněji na úze... více »

Rok v lese - listopad

     V tuto dobu už listnaté stromy shodily listí a křivoklátské lesy se připravují k zimnímu spánku. Jedním z posledních jsou modříny, které svým zlatavým zbarvením ještě sv&ia... více »

Silný vítr prošel Křivoklátskem

    Po nedělním zasažení našeho regionu orkánem Herwart (svou silou se přiblížil orkánu Kyrill před deseti lety) nám v křivoklátských lesích zůstalo velké množství popadané hmoty. Nejedná se ... více »

Další nečekaný host

   Pomalu se stává zvykem, že náš region navštíví nějaký zajímavý živočišný druh, mnohdy i hodně vzácný a vzdálený. Tak se stalo v polovině října, to k nám zav&iac... více »

Rok v lese - říjen

Říjen V tomto podzimním měsíci se les nejvíce proměňuje. Každý den listí mění svoji barvu a postupně opadává na zem. Tímto se dostává více a více světla do jinak temných lesních z&aacut... více »

Rok v lese - žáří

Září    Pomalu nás začíná obklopovat podzimní nálada a počasí. Ráno se objeví první mrazíky, mlhy se kolem Berounky doslova válí mnohdy do oběda a teplota nás nutí začí... více »

Rok v lese - letní prázdniny

Červenec a srpen    V těchto prázdninových měsících vrcholí léto. Dřeviny dokončují letošní přírůst a některé mladé stromky využívají příznivého počasí a ještě v... více »

Rok v lese - červen

Červen    Toto období je charakteristické nástupem léta a bouřlivým rozvojem života v lese. Rostliny i živočichové navzájem naplno využívají dostatku potravy a příznivého počasí. Letorosty stromů mohou z... více »

Rok v lese - květen

   Tento měsíc patří k nejkrásnějším obdobím Křivoklátska. Vše je podřízeno nástupu vegetace, rostliny i živočichové naplno aktivují a snaží se zaujmout ten nejlepší prostor pro svůj dr... více »

Rok v lese - duben

Duben    Duben je již jarním měsícem, který se vyznačuje velkým pracovním nasazením v lese. Příroda se velice rychle probouzí a začíná závod o prostor, světlo a živiny.   Těžební činnost ... více »

Hospodářská data za rok 2016

Vybraná roční data z hospodaření na lesním pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo-Mannsfelda s.r.o. a LČR,s.p. - LS Křivoklát a LS Nižbor za rok 2016. Vybraná data jsou por... více »

Vzácný ptačí host

Kos horský - nejen horský element. Předposlední dubnovou neděli jsme měli na Emilovně nečekaného hosta. " Hele, černý pták velikosti kosa s bílým pruhem na hrudi," takto zněl popis od manželky, když vykoukla z okna kuchyn... více »

Rok v lese - březen

Březen    Březen je po prošlé zimě prvním předjarním a jarním měsícem, který otevírá prostor pro řadu činností souvisejících s hospodařením v lesích. Těžební činnost •&nbs... více »

LPK usiluje o mezinárodní uznání

Dne 22. června 2016 byla svolána již druhá schůzka přípravné skupiny iniciativy Modelový les ČR. Cílem této iniciativy je zapojení lesnických parků a dalších subjektů spravujících území v Česk&ea... více »

Hospodářská data za rok 2015

  Progresivní trendy ve způsobu hospodaření na území Lesnického parku Křivoklátsko.   Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko,... více »

Informace o lese 1/2016

Přeji Vám též rodinou pohodu, potěšení z Vašich zálib, koníčků a poutavá dobrodružství při toulkách našimi lesy. Zima se nám v minulých dnech ukázala v lepším světle, ale... více »

Informace o lese 5/2015

To, jaká bude letošní zima, budeme my - lidé vědět za krátkou dobu. Podzim se s očekávanou dešťovou nadílkou moc neukázal, a tak si lze jen přát, aby sníh v zimě doplnil většinou velice nízké stavy vody... více »