en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

ZALOŽENÍ LPK

Lesnický park Křivoklátsko byl slavnostně vyhlášen 13.5.2010, a to svobodnou vůlí tří zakladatelů – Lesy České republiky, Jerome Colloredo- Mannsfeld a Česká lesnická společnost, základní pobočka Křivoklát. K této události byl v areálu lovecké chaty Emilovna vysazen památný dub letní a odhalena pamětní deska.  Rok 2015 je tedy rokem 5. výročí vzniku prvního lesnického parku v České republice a svým pojetím i prvním v Evropě. Svou dosavadní činností byla nastartována postupná komunikace a spolupráce s obcemi i s dalšími subjekty, které aktivují na území LPK plně v duchu hesla lesnických parků – „Území pro přírodu i pro lidi“.

Vznik Lesnického parku Křivoklátsko je logickým vyústěním jak dlouhodobého citlivého přístupu řady generací lesníků k hospodaření v křivoklátských lesích, tak přístupu místních obyvatel k nakládání s celou krajinou. Všichni společně už několik století aktivně formují a zvelebují zdejší krajinu, trvale udržitelným způsobem využívají její přírodní zdroje a zvyšují její produkční potenciál. Pokračování v tomto procesu je plně v souladu s tradicemi života na českém venkově a garantuje nejen zvyšování přírodních hodnot tohoto území, ale i zachování křivoklátského lesnictví jako kulturního odkazu našich předků. Věříme, že hloubku idejí lesnického parku ocení i budoucí generace.