en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

VÝZKUM A MONITORING

                                                                                                                                                                                      

Lesní prostředí bylo jedno z prvních, které začal člověk objevovat, zkoumat a bádat.                                                                                                                                                                               

Do dnešní doby tento proces pokračuje a výzkum v oblasti lesního prostředí bude jistě nedílnou součástí lidské zvídavosti.                                                                                                                                                                                      

LPK má ideální podmínky pro výzkumnou činnost a počítá ve své náplni s evidencí a podporou výzkumných aktivit na území.                                                                                                                                                                             

Podpora bude spočívat v těchto oblastech:                                                                                                                                                                                   

-          Umožnění výzkumu lesnickým a přírodovědným školám včetně možnosti témat pro diplomové, bakalářské, seminární a jiné práce                                                                                                                                                                              

-          Spolupráce s VÚLHM, např. při identifikaci, prevenci a obraně proti škodlivým činitelům.                                                                                                                                                                                           

-          Rozšíření výzkumu o monitoring vybrané části lesa jako bezzásahového území v rámci

            spolupráce LČR a orgánů OP.                                                                                                                                                                                    

-          Srovnávání různých způsobů hospodaření                                                                                                                                                                                         

-          V oblasti spolupráce s lesnickými školami umožní v rámci možností absolvování odborné praxe

            na území LPK.