en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

DVANÁCTKA

 

Na území Colloredo-Mannsfelda s.r.o. je řada smrkových komplexů smrčin. Na této lokalitě je ukázka postupné obnovy těchto porostů s výsadbou listnatých dřevin pro zpevnění stanovištně na vodu bohatých porostů. Snahou leníků je vytvoření stabilních, zdravých a produkčních porostů. Smrk zde bude stále vnímán, jako dřevina výnosová a je jen nutné druhově uspořádat nově vznikající porosty do stabilního stavu.