en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LESNICKÝ PARK KŘTINY

 

Z iniciativy Mendelovy univerzity v Brně byl dne 22. 4. 2011 vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny. Vyhlášení druhého lesnického parku na našem území posílí podle zakladatelů polyfunkční poslání lesů, deklaruje mimořádné hodnoty lesních porostů ve vlastnictví univerzity a ve správě školního lesního podniku, Tyto hodnoty budou udržovány a rozvíjeny v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodářství v lesích. Lesnický park Masarykův les Křtiny se rozkládá na ploše přes 10 tisíc hektarů povětšinou velmi rozmanitých porostů, které jsou důkazem kvalitního kontinuálního lesnického obhospodařování.

Více informací o lesnickém parku Křtiny: