en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

MILOVNÍCI PŘÍRODY

 

   Lesnický park Křivoklátsko nabízí obrovské možnosti vyžití pro všechny milovníky přírody. Každý tu najde něco z toho, co ho právě zajímá. Ať už jsou to kytičky, brouci, ptáci, zvěř, fotografování, sbírání hub, anebo jen prostá radost z toho, že si člověk může lehnout do mechu a dívat se do korun stromů. LPK je v duchu svého loga „území pro přírodu i pro lidi“ plně otevřené území pro všechny, kdo si tu chtějí odpočinout, zasportovat, pobavit se, relaxovat, anebo se něco naučit.

   Předností lesnického parku je právě velkoplošné volné užívání lesů pro všechny k lesu a přírodě šetrné lidské aktivity. Je jen třeba dodržovat určitá pravidla slušného chování v přírodě a respektovat části území, kam je vstup ze zákona zakázán. Ze zákona o ochraně přírody a krajiny se jedná zejména o zákaz vstupu do národních přírodních rezervací, lesní zákon zakazuje např. vstup do oplocených mladých lesních porostů.