en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

STANOVISKO K VYTVOŘENÍ LPK

Vyjádření vlastníka Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda k otázce vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko.

Zbiroh 6.5.2010

Na založení lesnického parku, jako alternativního projektu k důrazně odmítnutým původním snahám a úsilí o národní park, nahlížím velmi pozitivně. Zkušenosti ve střední Evropě totiž ukazují, že ve starých kulturních krajinách – k nimž křivoklátské lesy patří – „vysazované a pěstované“ národní parky nejsou úspěšnou koncepcí.

Naše kulturní krajiny jsou výsledkem pečlivého obhospodařování a správy nezatěžující přírodu a jsou realizované po mnoho generací. Zcela bez ohledu na neřešitelnou problematiku spojení nařízené statické ochrany přírody se zásadami vlastnictví a hospodářské svobody, vědecké studie stále více ukazují, že rozmanitost druhů (biologická diverzita) zasluhující si ochranu i pokračování druhů (biologická dynamika) v národních parcích výrazně klesají ve srovnání s pečlivě obhospodařovanou kulturní krajinou.

Z tohoto důvodu nevidím žádnou naléhavou potřebu něco měnit na zacházení s přírodou ani na jejím obhospodařování a správě, jež byly očividně tak dobré, že této krajině chceme propůjčit zvláštní přídomek a že ji chceme budoucím generacím uchovat přinejmenším ve stejné kvalitě.

Naproti tomu tento přídomek „lesnický park“ – srovnatelně jako je tomu u „přírodních parků“ v jiných evropských zemích – zde můžeme a musíme na jedné straně zintenzivnit svědomí a vědomí veřejnosti ohledně ekologického a stejně tak i ekonomického významu našich lesů a realizace výkonu lesního hospodářství důsledně a v těsném svazku s přírodou a na druhé straně ohledně ohrožení přírodních životních prostorů následkem rostoucích nároků společnosti na rekreaci a naplnění volného času.

V tomto smyslu my – to znamená tým lesního ředitelství Zbiroh – poskytneme kooperativní přínos tomuto projektu. Osobně přeji všem spolupracovníkům při další činnosti mnoho úspěchů a vše dobré.