en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

VYCHÁZKOVÉ OKRUHY

 

Pokud se vám zdá pohled na hrad Křivoklát již moc známý, zkuste najít průhledy na tento historický skvost z dalších stran. Poslouží vám k tomu vycházkové okruhy, které vás zavedou na tajná lesní místa s kouzelným pohledem na hrad a okolní přírodu v kaňonu řeky Berounky.

Náročnost je dána křivoklátským terénem a fyzičkou jednotlivého návštěvníka. Rovinu zde moc nehledejte, trasy jsou však dobře vybrány a ta trocha námahy bude stát za to. 

První okruh:  ŽLUTÁ TRASA 

SOKOLÍ

Délka: 3,4 km.
Náročnost: Mírná, po vrstevnici s mírným stoupáním
Čas vycházky: 1,5 hodiny.
Obuv: Dobrá vycházková, turistická.
Značení: Od hradu k vyhlídce Paraplíčko po žluté pěší trase KČT 6053, dále po značkách vycházkového okruhu (žluto-bíle úhlopříčnědělený čtverec).

Popis trasy:
Dobře schůdný okruh vede mezi hradem a Paraplíčkem po fürstenberských vycházkových tzv. Nových cestách z první poloviny 19. století a zároveň po trase Naučné stezky Paraplíčko (4 zastávky – pomník Karla Egona II. Fürstenberka a hrad Křivoklát, fauna, flóra, obec Roztoky a zajímavosti v okolí). Z Nových cest pěkné výhledy na hrad Křivoklát. Z Paraplíčka výhled na Roztoky a do údolí řeky Berounky. Z Paraplíčka namáhavější stoupání (výhled na hrad) do Amalína s novogotickým kostelem sv. Petra a lidovou architekturou. V Amalíně okruh možno prodloužit o prohlídku křivoklátského hřbitova.


Druhý okruh: ČERVENÁ TRASA

LEONTÝNINA CESTA

Délka: 8 km.
Náročnost: Téměř po rovině
Čas vycházky: 2-3 hodiny.
Obuv: Turistická.
Značení: Od hradu k rozcestí Písky po červené trase KČT 0039, dále po značkách vycházkového okruhu (červeno-bíle úhlopříčně dělený čtverec).

Popis trasy:
Okruh vede křivoklátskými lesy po dobře schůdných cestách a pěšinách. Část okruhu vede Přírodní rezervací Brdatka po Naučné stezce Brdatka (9 zastavení – fauna a flóra rezervace). Mezi Amalínem a vyhlídkovým glorietem vede naučná stezka po jedné z fürstenberských vycházkových tzv. Zámeckých cest z první poloviny 19. století s výhledy do údolí řeky Berounky. U glorietu (obnovená stavba z poloviny 19. století. Gloriet stojí podle místní tradice v místě, kam s oblibou chodívala kněžna Amálie, milovaná manželka knížete Karla Egona II. Fürstenberka) si lze zpestřit vycházku o výstup (0,5 km) po točité pěšině ke kapličce sv. Eustacha. V poslední části cesty pěkné výhledy na křivoklátskou krajinu a hrad Křivoklát.


Třetí okruh: MODRÁ TRASA

BEDNÁŘSKÁ STEZKA

Délka: 3 km.
Náročnost: Středně náročná, krátké stoupání ke hradu
Čas vycházky: Asi 1 hodina.
Obuv: Dobrá vycházková, turistická.
Značení: Celý okruh značen modro-bíle úhlopříčně děleným čtvercem.

Popis trasy:
Část okruhu od hradu k obrátce zpět ke hradu vede po staré stezce, po které chodívali bednáři z Městečka a dvora Míče za prací do hradního křivoklátského pivovaru. Z pěšiny pěkné výhledy na hrad Křivoklát. Cesta zpátky ke hradu vede údolím Rakovnického potoka kolem sportovního areálu Kolečko v místě zvaném U Kolečka - název připomíná čižbáře,
který tady v údolí kdysi choval na ostrůvku ohrazeném kruhovou strouhou mravence, jejichž vajíčky krmil své ptáčky. Jinak nenáročný a dobře schůdný okruh končí poměrně namáhavým
stoupáním po točité pěšině z údolí potoka ke hradu.


Čtvrtý okruh: ZELENÁ TRASA 

KRÁLOVSKÁ PĚŠINA

Délka: 4 km.
Náročnost: Náročnější trasa v několika stoupání
Čas vycházky: Asi 2 hodiny.
Obuv: Turistická.
Značení: Zeleno-bíle úhlopříčně dělený čtverec.

Popis trasy:
Náročnější okruh s velkým převýšením (asi 100 m). Od hradu strmý sestup do údolí Rakovnického potoka, nato namáhavý výstup na protější svah (cestou zpět totéž v obráceném pořadí). Na okruhu pěkné výhledy na hrad. V jednom místě (viz mapka) vede okruh nad železničním Budským tunelem, nejdelším (235 m) ze tří tunelů mezi Městečkem a Křivoklátem. Při ražení tunelů (celková délka 607m) v 70. letech 19. století zahynulo 10 lidí. Z okruhu odbočka k vyhlídce Na Hřebínku (1 km od okruhu; výhled na obec Roztoky).

Mapa je shodná s modrou trasou.