en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

HAVLOUŠ

 

V této lokalitě uvidíte rozsáhlé listnaté, především bukové porosty v různém stupni rozpracovanosti. Ještě před třiceti lety se jednalo o velkoplošně stejnorodé porosty. Jemnými těžebními zásahy se zde dociluje přirozené obnovy s bohatou druhovou skladbou listnatých dřevin. Na části plochy se ponechává matečný porost do úplného rozpadu. Zásadním kritériem vznikajících zdejších porostů je jejich výchova v prvních fázích vývoje.