en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LESNICKÉ OSOBNOSTI KŘIVOKLÁTSKA

 

   Na území České republiky je mnoho lesních komplexů, které se svou rozlohou, historií i stavem lesních porostů řadí mezi významné lesní oblasti. Tak tomu ale nebylo vždy a všude. Lesy za středověku byly ničeny neřízenou těžbou, pastvou domácího zvířectva, hrabáním steliva a podobně.

Za posledních 300 let však lesy prodělávaly velké změny vyplývající z vývoje civilizace a technického pokroku, a ne v každé oblasti byly tyto změny pro lesní porosty pozitivní. Hodně záleželo na tom, kdo je vlastnil, jaký z nich chtěl mít vlastník užitek, a také na tom, jaká byla úroveň lesního personálu, který o ně pečoval.

V mnoha oblastech působily lesnické osobnosti, které po sobě zanechaly nesmazatelnou stopu. Na Křivoklátsku tomu nebylo jinak. První lesnické odborníky sem pozvali Fürstenbergové, když v roce 1735 získali panství Křivoklát. Další sem přicházeli později, anebo se vypracovali v průběhu lesnické praxe. Byli to tedy i provozní lesníci z řad hajných a fořtů, kteří vynikli svým přístupem k lesu, anebo osobními vlastnostmi. V lese po nich zůstalo pojmenování některých míst, cest, křížků, studánek, či budov, ale hlavně po nich zůstala nesmazatelná stopa v podobě nádherných porostů, které obdivujeme a snažíme se neustále připomínat všem odkaz jejich zakladatelů.

Podívejme se tedy do historie a připomeňme si některá jména, na která by se nemělo zapomenout.

Lesnické osobnosti byly, jsou a budou se rodit - alespoň do doby, dokud bude mít naše společnost morální povinnost se o lesy starat a zvelebovat je. Jsem proto přesvědčen, že budou mezi uvedenými osobnostmi postupně přibývat další jména lesníků, kterým není osud křivoklátských lesů lhostejný, a svou poctivou prací se zapíšou do lesnické historie.