en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

ZMĚNA DRUHOVÉ SKLADBY

   V květnu 1996 uspořádala Základní pobočka České lesnické společnosti Křivoklát konferenci na téma „Změna druhové skladby na přírodě blízký model na Křivoklátsku“. Na konferenci byl tak představen nový model hospodaření, uplatňovaný v novém LHP pro LHC Křivoklát s platností 1996-2005. Znamenal výrazný posun v zastoupení dřevin od jehličnanů (SM, BO, MD)k listnáčům a jedli. Tento model se uplatňuje už 20 let a přináší své výsledky. Protože spočívá především ve změně druhové skladby při obnově porostů, jsou jeho výsledky nejvíce patrné v prvních dvou věkových stupních.

 

Mozaika smíšených lesů Křivoklátska představuje velice vhodnou výchozí pozici pro další postupnou přeměnu zdejších porostů.