en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

ČLS

 

 

   Česká lesnická společnost navazuje ve své činnosti na více než 150 let dlouhou tradici lesnických společenských organizací na území dnešní České republiky. Po uvolnění práva spolčovacího v Rakousku jako jedni z prvních založili v roce 1848 Českou lesnickou jednotu – protektorem byl kníže Schwarzenberg. Společnost byla dvoujazyčná, každoročně pořádala odborné exkurze, vydávala svůj spolkový časopis pro lesnictví, myslivost a přírodovědu. V roce 1922 se společnost změnila na Ústřední jednotu československého lesnictva s bohatou a širokou činností včetně ochrany přírody a krajiny. Po roce 1950 společnost pracovala v rámci Akademie zemědělských věd a v roce 1956 byla založena Československá vědecká společnost (ČSVTS).

   ČSVTS byla členskou organizací Národní fronty Československé socialistické republiky. Řídila se jejím programem, usneseními a směrnicemi. To jí dávalo určitý politický náboj, ale u mnoha základních poboček to byla jen „zástěrka“ pro vlastní odbornou práci. Podle Stanov působí ČSVTS k urychlování vědeckotechnického pokroku a efektivnímu rozvoji československého národního hospodářství, usměrňuje dobrovolné tvořivé úsilí svých členů především na hlavní úkoly vědeckotechnického rozvoje a ekonomiky, na zvyšování efektivnosti a maximální kvality veškeré práce i zdokonalování řízení národního hospodářství.