en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LESNÍ SPRÁVA KŘIVOKLÁT

   Lesní správa Křivoklát je známá nejen pověstnými hlubokými lesy, které byly kdysi lesy „královskými“, divokou krajinou, řekou Berounkou a zachovalou přírodou, ale zejména prací mnoha generací křivoklátských lesníků, kteří se o stav současných lesů zasloužili. Věhlas křivoklátských lesníků ale nepatří zdaleka jen minulosti. Vytváří ho i současná generace pracovníků lesní správy Křivoklát.

   LS Křivoklát vznikla v roce 1992 transformací z lesního závodu Středočeských státních lesů na podnik Lesy ČR, jako jedna z jeho základních organizačních jednotek. Usídlila se v historické budově, které se po lesním radovi Nechlebovi říká Nechlebárna. Při stejném procesu vznikl i Oblastní inspektorát LČR Křivoklát, který si za sídlo vybral bývalou budovu LZ.

   Obě tyto instituce úzce spolupracovaly. Po vzniku České lesnické společnosti se při OI Křivoklát ustanovila základní pobočka, a ta pak začala rozvíjet velice aktivní činnost po stránce odborné i společenské.

   Po ukončení činnosti oblastního inspektorátu na Křivoklátě byla budova jeho sídla využita k zřízení Informačního a vzdělávacího střediska LČR, což umožnilo rozšířit okruh činností při práci s veřejností. Když se objevil fenomén „Lesní pedagogika“, byla LS Křivoklát jedna z prvních, která se jí začala intenzivně zabývat, a brzy po tom absolvovala většina pracovníků LS absolvovala kurs lesní pedagogiky.

   Kromě odborných akcí pro školy i širokou veřejnost žije LS i čilým sportovním životem (pořádání sportovních dnů a střeleckých soutěží na vlastní střelnici) i kulturně společenským životem (tradiční lesnické plesy, zájezdy a další akce).

   Logickým vyústěním této bohaté činnosti bylo i založení Lesnického parku Křivoklátsko.