en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

BRTVA

 

Na tomto stanovišti máte možnost spatřit porovnání přirozeného vývoje lesa s hospodářským. V okolí jsou patrny následky ničivého působení větru. V chráněných lokalitách byly stromy ponechány a mimo rezervace došlo k částečnému odstranění kalamity a následné, převážně přirozené obnovy porostů. Porovnání obou lokalit nám dává možnost učit se z přírodních jevů a optimálně na ně i reagovat.