en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

PŘEMĚNA JEHL. POROSTŮ

Do roku 2015 proběhly dvě etapy, kde byla provedena podsadba převážně mladých jehličnatých porostů (věk v převážné míře mezi 30 a 60 lety stáří porostu) na celkové ploše kolem 14 hektarů. Hlavní vysazovanou dřevinou byl buk lesní, jako příměs byl zvolen jeřáb břek a jedle bělokorá. Finančně byly obě etapy zastřešeny Evropskou unií, OPŽP (85%), SFŽP (5%) a Lesy ČR, vlastní zdroje (10%).