en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Lesy ničí dlouhotrvající sucho

  Lesy ničí dlouhotrvající sucho, na jejich záchraně pracují tisíce lidí České lesy v posledních letech čelí suchu, extrémnímu větru a dalším projevům klimatických změn, jaké v našich krajích nemají obdoby. Nejhůře se se změnami počasí vyrovnávají smrkové lesy. Kvůli mělkým kořenům jsou citlivé na silný vítr, hůře se dostávají k vodě, jsou oslabené a jen obtížně čelí kůrovci nebo cizopasným houbám, se kterými by si zdravý strom snadno poradil. Před sto lety, v době, kdy byly tyto stromy vysazeny, však lidé o klimatick&... více »

Čtvrtý lesní den s Rakonou

V sobotu 12. 5. 2018 křivoklátští lesníci připravili zajímavý lesní den pro děti i dospělé. Jedná se již o čtvrtý den, který lesníci připravili pro firmu Rakona. Jeho hlavní náplní bylo ukl&iacut... více »

Úklid zajistily pražské hotely

    V půlce dubna jsme pořádali akci, která si kladla za cíl uklidit část pozemků na území lesnickém parku. Na tuto akci se nám přihlásili zaměstnanci jednoho řetězce pražských hotelů. Přijelo celkem 22 dobrovoln&ia... více »

Činnost Modelového lesa ČR ve 2017

   Modelový les ČR prošel v roce 2017 významným vývojem a změnami. Po dlouhotrvající pečlivé přípravě byl Modelový les Česká republika, jako první české území, oficiálně přijat 7... více »

Třetí setkání v našich lesích

  Již potřetí se zaměstnanci Rakony a jejich rodinní příslušníci zapojili do programu Lesnického parku Křivoklátsko s názvem Lesní den. Celkem sedmnáct účastníků se setkalo se zástupci lesnického p... více »

Zaměstnanci Billy pomáhali v lese

   Začátkem října síť supermarketů Billa podpořila Lesnický park Křivoklátsko. I takto by se dalo nazvat setkání zástupců Billy, kteří tímto způsobem řešili naplňování svých vnitřních p... více »

Jarní vycházka LPK

     Čtvrteční odpoledne 18. května nepatřilo jen hokeji, ale také přírodě. Lesnický park Křivoklátsko naplánoval jarní vycházku po okolí Roztok u Křivoklátu. Sešlo se několik přátel přírod... více »

V LPK zalesňovala Rakona

     Druhou dubnovou sobotu přivítali křivoklátští lesníci v lokalitě Klucná pod Karlovou Vsí třicítku zaměstnanců Rakony spolu s jejich rodinnými příslušníky. Jejich další dobrovoln... více »

Rakona podpořila lesnický park

  V půlce října proběhla akce pod názvem „Lesní den“ na území Lesnického parku Křivoklátsko. Zaměstnanci Rakony a jejich rodinní příslušníci prožili jednu sobotu v křivoklátských lesích... více »

Vydařená záchranná akce

Vydařená záchranná akce v křivoklátských lesích      Začalo to obyčejnou SMS zprávou, rozeslanou v sobotu 13. 8. večer informačním systémem obce Křivoklát:  „Z hradu uletel ochceny ml... více »

Oslava pátého výročí založení LPK

9. května proběhla u lovecké chaty Emilovna oslava k příležitosti pátého výročí založení Lesnického parku Křivoklátsko. Slavnostního aktu se zúčastnily významné osobnosti z lesnické a politick... více »

Lesnický ples na Křivoklátsku

v širokém okolí. Už po osmnácté se v křivoklátské sokolovně uskutečnil ples pod hlavičkou České lesnické společnosti, Základní pobočky Křivoklát. V průběhu let si u mnoha lidí vydobil jméno a zár... více »

Schůzka správní a dozorčí rady OPS

Hlavními body jednání bylo shrnutí provedených činností a čerpání finančních zdrojů roku 2015, naplňování jednotlivých cílů LPK a směřování lesnického parku v dalších letech.... více »