en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

JOUGLOVKA

Ukázka smrkového hospodářství středních poloch a využívání přirozené obnovy všech zdejších dřevin. Je možné porovnávat způsoby obhospodařování ve státních lesích a na soukromém lesním majetku. Je to specifická lokalita s buližníkovými výchozi a vodou ovlivněných stanovištích.