en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LESY

 

   Největší přírodní zajímavostí LPK je sám rozlehlý komplex kulturních křivoklátských lesů, který byl utvářen po několik staletí mnoha generacemi lesníků za nemalých nákladů tehdejších i současných vlastníků a správců lesů. Jeho hodnota spočívá především v tom, že se tady podařily zachovat přírodní hodnoty území, a přitom zvyšovat produkční potenciál tohoto krajinného celku. Všechny tyto přírodní zajímavosti je možno zažít ve volně přístupných lesích LPK.

   Křivoklátské lesy jsou druhově nesmírně pestré. Je zde bohatá paleta původních dřevin, i řada druhů, které se sem dostaly až po zavedení lesní kultury umělou výsadbou. Ze vzácnějších dřevin je třeba zmínit poměrně hojný výskyt jeřábu břeku, na skalkách i jeřábu muku, dále třešeň ptačí, tis červený. Zajímavostí je skupina lísky turecké v porostu (nepůvodní dřevina) na revíru Kouřimec. Další ojedinělostí je spodní etáž v borovém porostu tvořená převážně jeřábem mukem, také na revíru Kouřimec.

   Hodnotu křivoklátských lesů zvyšují staré stromy silných dimenzí, i jejich torza po odumření, které hostí řadu druhů, vázaných na mrtvé dřevo. Specifické jsou i formace zakrslých doubrav na extrémních teplých svazích, stejně jako formace suťových lesů na chladných svazích. Zvláštností na revíru Bušohrad je zakrslá bučina v blízkosti lokality Tři skalky.

   Hodnota lesů není dána jen jejich stromovým patrem, ale i patrem keřovým, bylinným a mechovým. V každém se vyskytuje řada zajímavých druhů. Mnoho zástupců bylin patří mezi vzácné, anebo chráněné druhy. Celý lesní ekosystém pak doplňuje nesmírně bohatá fauna, tvořená všemi složkami živočichů.