en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

JEDLOVÝ PROGRAM

 

   Jedle byla na Křivoklátsku jednou z hlavních jehličnatých hospodářských dřevin. Už v 19., ale zejména 20. století však reagovala na znečištění ovzduší a některé další negativní faktory, ztrácela vitalitu, odumírala, a její zastoupení klesalo až na necelé 1% na počátku tohoto století.

   Jedlový program, realizovaný na území LPK, si stanovil za cíl postupné zvyšování zastoupení jedle bělokoré na stanovištích, která jsou pro jedli příznivá. Obnova jedlí se provádí převážně umělou výsadbou, případně síjí, protože není dostatek starších plodících jedlových porostů které by bylo možno obnovovat přirozeně.

 

Výběrový strom jedle bělokoré. Po desítky let byl prováděn sběr šišek a výsadba tohoto reprodukčního materiálu na Křivoklátsku. (revír Míče)


Porosty na Křivoklátsku s vysokým zastoupením jedle. (revír Buková)


Podsadby jedle pod modřínové, nebo habrové vrchní patro. (revír Kouřimec)


  

Přirozená obnova jedle pod porostem. První fáze růstu a zdařilé odrůstání. (revír Buková)


Semeniště založené pod habrovým porostem. Dnes již uvolněné nárosty jedle. (revír Kouřimec)