en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

EXKURZE A BESEDY

Pomocí exkurzí a besed se snažíme o aktivní předávání myšlenek a informací s možností okamžité reakce na položené otázky                                                                                                                                                                                         

Exkurze a besedy jsou vedeny pro malé i velké skupiny lidí s nosným odborným tématem, nebo jako průřez lesního hospodaření.                                                                                                 

Jsou určeny pro všechny věkové skupiny.

V minulosti proběhla řada besed na různá témata křivoklátského regionu.

      Velký ohlas měla například beseda o historii myslivosti na Křivoklátsku za účasti několika emeritních lesníků a jejich poutavými příběhy z doby okupace a mysliveckou realitou osmdesátých let minulého století až do současnosti.  

       Spoustu zajímavostí se zúčastnění lidé dozvěděli při besedách o ornitologii, místní botanice, přírodních zajímavostech atd.

 

Josef Hůla při poděkování za celoživotní práci lesníka