en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

PORADENSKÉ SLUŽBY

Smyslem lesnického parku je neustálé zvyšování a zdokonalování informačního servisu.           

Naší snahou je předávání takových informacím občanům, které budou jednoduchou a srozumitelnou cestou objasňovat každodenní práci lesníků.                                                                                                                                                                                                                              

Poradenskou činnost můžeme rozdělit do dvou oblastí:                                                                                                                                                                                                                                         

 1. informace pro odbornou veřejnost - spolupráce s drobnými vlastníky lesa na území LPK, lesníky z jiných oblastí, myslivci atd.                                                                                                                                                                                                                
 2. informace pro laickou veřejnost - občané žijící na území LPK a občané využívající území k rekreačním a jiným účelům                                                                                         

 

Zde jsou různé možnosti podchycení těchto lidí:                                                                                                                                                                                                                        

 • akce pro veřejnost – např. zábavně naučný program v lese Den s Lesy ČR, tj., soutěž o příroděpro děti „Zelená stezka – Zlatý list“ aj.                                                                                                                                                                                                                             
 • speciální programy lesní pedagogiky zaměřené na děti a mládež, které je učí poznávat přírodu a správně se v ní chovat, vysvětlují smysl lesního hospodaření a další.                                                                                                                                                                                                                                       
 • vycházka – vykonává odborný zaměstnanec, na vycházce ukazuje a vysvětluje možné činnosti v lese (určeno pro studenty, veřejnost apod.).                                                                                                                                                                                                                                        
 • Informační a vzdělávací středisko Křivoklát – stálá expozice o přírodě Křivoklátska. Slouží i k různým akcím – výstavy, přednášky, výuka jazyků, školení, ubytování atd.                                                                                                                                                                                                                             
 • instalace a aktivní provozování informačních tabulí                                                                                                                                                                                                                                         
 • besedy s obyvateli                                                                                                                                                                                                                                         
 • tiskové výstupy v regionálním nadregionálním tisku                                                                                                                                                                                                                                         
 • vydávání propagačních materiálů se zaměřením na lesnické hospodaření                                                                                                                                                                                                                     
 • elektronická komunikace - informace o dění v lese...                                                                                                                                                                                                                                         
 • budování a údržba naučných stezek a dalších zařízení v lesích k podpoře výchovy a vzdělávání