en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

MYSLIVCI

 

 

   Křivoklátsko se řadí mezi myslivecky nejzajímavější oblasti ČR. Kořeny křivoklátské myslivosti sahají hluboko do historie a o Křivoklátsku se dokonce říká, že je kolébkou české myslivosti. Bylo královskou honitbou. Lovil zde již v letech 1004-12 kníže Jaromír, Břetislav II, Přemysl Otakar I, Karel IV. i Václav IV. Díky divoké přírodě i přízni českých panovníků nebyla tato oblast nikdy velkoplošně odlesněna a industrializována, a zachovala si tak až do současnosti svou téměř původní podobu.

   Na území LPK žije ve volnosti kromě kamzíka prakticky všechna spárkatá zvěř, kterou je možno zastihnout v ČR. Myslivost se na území LPK provozuje v jedné režijní honitbě LČR, v jedné honitbě ve vlastnictví Colloredo Mannsfelda, a na většině ostatní plochy v pronajatých, anebo společenstevních honitbách. Stavy spárkaté zvěře byly za posledních dvacet let silně redukovány, zejména u zvěře mufloní a jelení. Nový fenomén je celostátní expanze zvěře černé a jelenů sika, které se čelí intenzivním lovem.

Režijní honitba LČR nabízí možnost poplatkových lovů. Podrobné informace o lovu v režijní honitbě LČR naleznete zde: 

                                                                                                                                                                      

Poplatkový lov u Colloredo-Mannsfelda se také provádí. Podrobné informace o lovu v honitbách Colloredo-Mannsfelda naleznete zde:

                                                                                                                                                                     

   Myslivci mají v rámci výkonu práva myslivosti volný pohyb po svých honitbách a z možnosti lovu nejsou vyloučeny ani rezervace. V rezervacích se ale nesmí umisťovat krmná zařízení a k umístění ostatních zařízení, např. sloužících k lovu, je třeba souhlas Správy CHKO.