en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LESNÍ PEDAGOGIKA

Podrobné informace o lesní pedagogice:  

Lesní pedagogika je forma environmentálního vzdělávání, která probíhá v lese. Lesník, který je vyškolený na lesního pedagoga, vysvětluje účastníkům vzdělávacích programů, jak les funguje a co v něm najdeme. Les je využíván jako učebna i herna. Mottem lesní pedagogiky je „O lese učit v lese.“

 

Vznik a historie lesní pedagogiky

Idea lesní pedagogiky vznikla v 60. letech v USA a za jejího zakladatele je považován Joseph Cornell z Kalifornie. Během let se rozšířila v Americe, dostala se do Švýcarska a následně do celé Evropy. V České republice se objevila lesní pedagogika již v 90. letech 20. století. Největší rozmach zaznamenala po roce 2001. V této době byli v Rakousku vyškoleni čeští lesní pedagogové a v ČR se začaly pořádat kurzy lesní pedagogiky.

Dnes certifikované kurzy pro lesní pedagogy pořádá Střední lesnická škola v Hranicích. Lesní pedagogiku podporují mnohé lesnické organizace a ty také pořádají různé akce a programy pro veřejnost. Lesní pedagogy můžeme najít v městských lesích, Lesích České republiky, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizaci Vojenské lesy a statky a také v lesích některých soukromých vlastníků.

 

Cíle lesní pedagogiky

Hlavním cílem lesní pedagogiky je zlepšit vztah člověka k lesu, podporovat pochopení lesa jako prostoru pro zvířata a také lidi učit ohleduplnému chování v lese.                                                                                                                                                                                                                                   Dalším cílem je učit návštěvníky lesa vnímat okolní přírodu, všímat si rostlin a zvířat, pojmenovávat a také jim vysvětlit, jak les funguje a proč je pro nás důležitý. Lesní pedagogové mají také za úkol v lidech vzbuzovat zájem o les a snažit se jim představit lesní společenství všemi smysly. Také učí návštěvníky lesa pečovat o přírodu a chránit ji. Měli by také vysvětlovat základní principy hospodaření v lese a posilovat kladný vztah ke dřevu jako surovině.

 

Na Lesní správě Křivoklát se místní lesníci zabývají lesní pedagogikou od konce 90. let, jako jedni z prvních u Lesů České republiky. Osvětová činnost pro děti i dospělé se zde ale prováděla již dříve. Postupem let prošli téměř všichni zaměstnanci lesní správy kurzem lesní pedagogiky a větší část ji aktivně užívá při různých aktivitách s veřejností. Základnou pro lesní peedagogiku se stalo Informační a vzdělávací středisko Křivoklát, pro venkovní aktivity jsou zde okolní křivoklátské lesy, nebo lovecká chata Emilovna s okolními lesními porosty.