en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

REZERVACE

   Na přírodně nejcennějších částech Křivoklátska byly už před lety vyhlášeny přírodní rezervace (PR), anebo národní přírodní rezervace (NPR). Posláním rezervací je vývoj rostlinných i živočišných společenstev v maximální míře bez vlivu člověka. Správa CHKO pro ně zpracovává „Plány péče“, většinou jsou však ponechávány bez zásahu přirozenému vývoji. Do národních přírodních rezervací je vstup mimo značené cesty zakázán. Zájemcům o vstup do rezervací doporučujeme navázat kontakt se Správou CHKO Křivoklátsko.

 

Tabulka: maloplošná zvláště chráněná území na ploše Lesnického parku Křivoklátsko

Kód ZCHÚ

Kategorie

Název

Rozloha (ha)

Vznik

178

NPR

Kohoutov

30,05

1966

840

NPR

Týřov

420,56

1984

842

NPR

Velká Pleš

95,66

1984

531

PP

Zdická skála

0,57

 

1135

PR

Červený Kříž

12,56

1989

1823

PR

Jezírka

59,50

1995

849

PR

Jouglovka

3,41

1984

1302

PR

Lípa

24,91

1990

843

PR

Stříbrný Luh

106,59

1984

850

PR

U Eremita

7,80

1984

841

PR

Vysoký Tok

8,80

1984