en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

VYHLÍDKA

 

Na Křivoklátsku je řada hřebenových, nebo svahových lokalit, které jsou zalesněny smrkem. Tyto porosty se vlivem klimatických i dalších vlivů předčasně postupně rozpadají. Úkolem je najít správné složení a skladbu porostu, aby byla zajištěna prioritní funkce těchto lokalit, a tou je stabilita. Hodnotovou produkci na těchto lokalitách hledat v použití jemného míšení jehličnatých dřevin.