en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

NS SKRYJSKÝ LUH

 

Tento letáček a další zajímavé informace záskáte v našem informačním a vzdělávacím středisku LČR na Křivoklátě.