en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Aktivní management v LPK

   Republikový výbor České lesnické společnosti za podpory Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, uspořádal 11. září odbornou pochůzku po území Lesnického parku Křivoklátsko. V rámci ukázek byla zmíněna problematika smrku v nižších a středních polohách a náročnost a dlouhodobá péče o druhově pestré směsi dřevin. Názornou ukázkou aktivního managementu byla lokalita u NPR Velká Pleš, kde byl názorně demonstrován přístup lesníků v podobě jemného způsobu hospodaření se zastoupením třinácti druhů dřevin v obnoveném porostu. Na majetku Colloredo-Mannsfelda byla zdůrazněna potřeba hledat formy pro možné pěstování smrku i v klimaticky nepříznivých obdobích. Smrk je a věřím, že i nadále bude důležitou hospodářskou dřevinou v našem středoevropském regionu a lesníci se musí naučit s touto dřevinou pracovat tak, aby případný její výpadek z lesních porostů neznamenal výrazné narušení lesního ekosystému v dané lokalitě.