en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Den s LP Křivoklátsko 2024

Mnoho lákadel v podobě lesních aktivit, zelené prosperující lesy, milí a obětaví účinkující, dobroty k jídlu a pití, setkání přátel, to vše a mnohem víc čekalo na návštěvníky Dne s Lesnickým parkem Křivoklátsko. Zde, v hloubi křivoklátských lesů se lesnická historie našeho regionu snoubí se současností a doufejme i s naší budoucností.

Již tradičně se v okolí Emilovny koncem května konala lesnická akce s názvem Den s Lesnickým parkem Křivoklátsko. Právě u lovecké chaty, kde byl před čtrnácti lety slavnostně vyhlášen první lesnický park v naší zemi, se pravidelně scházíme s širokou veřejností, lidmi, kteří mají zájem o přírodu, les, lesní hospodaření, případně chtějí jen strávit jeden den v lesním prostředí plném aktivit pro děti i dospělé. Celá akce je každoročním vyvrcholením práce lesníků s veřejností, je vždy inovována, aby se měli návštěvníci vždy na co těšit a čím překvapit. Postupem let se z akce pro děti stala více společenská událost, setkávání lesníků, obyvatel nejen našeho regionu, chatařů a chalupářů, lidí všech generací.  Letošní návštěvnost byla do jisté míry ovlivněna dvěma faktory, a to předpovědí počasí a ledním hokejem. Těžko se obě uvedené události odhadují na rok dopředu. I tak si zhruba tisícovka lidí našla cestu k nám. Počasí nakonec opravdu mělo svou roli v celém programu, kdy nám přišla bouřka a zhruba 25 milimetrů srážek předčasně ukončilo celou akci, naštěstí až po poledni. Největšími hrdiny byly malé děti, které nesly statečně nastalou situaci i při hromo a krupobití, a také jejich rodiče, kteří bez velké paniky strpěli tuto komplikaci. Déšť ve vegetačním období je lesníky vždy vítán, obzvláště v posledních letech, a proto není na místě smutnit. Les nám za to lépe poroste.  
Všem přítomným, účinkujícím i návštěvníkům, patří veliký dík a víra všech v lepší počasí, a nejen v to při dalším možném konání Dne s Lesnickým parkem Křivoklátsko v našich lesích v roce 2025.