en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Hospodářská data za rok 2015

 

Progresivní trendy ve způsobu hospodaření na území Lesnického parku Křivoklátsko.

 

Vybraná roční data z hospodaření na lesních pozemcích cca. 12 000 hektarů Lesnického parku Křivoklátsko, na majetcích Colloredo-Mannsfelda a LČR, LS Křivoklát a LS Nižbor.

 

Vybraná data jsou porovnávána s daty roku 2014.

 

Pěstební činnost

 

TÉMĚŘ 15 MILIONŮ KČ DO PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

V roce 2015 lesníci vynaložili na pěstební činnost 14,6 milionu Kč. V roce 2014 to činilo 16 milionů Kč. Za tyto peníze byly naplněny pěstební požadavky na daném území.

 

13 000 M3 ENERGETICKÉ ŠTĚPKY

Z mýtních těžeb se získal klest určený ke štěpkování pro energetické účely v množství 13 tisíc m3, což je téměř o polovinu větší množství, než v předchozím roce.

 

PŮL MILIONU SAZENIC A Z TOHO 70% LISTNÁČŮ

Lesníci vysadili přes půl milionu sazenic, obdobné množství bylo vysazeno i v roce 2014. Z tohoto množství bylo 70% sazenic listnatých dřevin spolu s jedlí. Rok předtím to bylo dokonce 80%.

První zalesnění proběhlo na ploše 37 hektarů a přirozená obnova tvořila 40% z tohoto množství. V roce 2014 bylo první zalesnění ve výši 77 hektarů s přirozenou obnovou 45%.

 

360 HEKTARŮ OŠETŘENÝCH PROTI TRÁVĚ

Ochrana proti buřeni, která má velký vliv na zdárné odrůstání mladých stromků, byla v rozsahu 360 hektarů, z toho bylo kolem 90 hektarů ošetřeno přípravky proti růstu buřeně, zbytek byl mechanicky posekán, nebo byla tráva kolem stromků ošlapána. Obdobně tomu bylo i v  roce 2014.

 

38 KILOMETRŮ OPLOCENEK

Za rok 2015 postavili lesníci 38 kilometrů oplocenek proti vniku zvěře a repelenty ošetřily 220 hektarů mladých porostů. V roce 2014 se realizovalo 51 kilometrů oplocenek a 185 hektarů bylo řešeno repelenty proti okusu zvěří.

 

150 HEKTARŮ PROŘEZÁVEK

U státních lesů je ze zákona povinnost uskutečnit minimální plošný rozsah výchovných zásahů (prořezávek a probírek) do 40 let věku porostů. U ostatních majetků není tato činnost povinná a vychází se z potřeby samotných lesních porostů. V roce 2015 bylo provedeno 150 hektarů prořezávek. Tato plocha je každým rokem obdobná, lesníci se snaží rovnoměrně rozložit tento úkol do deseti let. 

 

 

Těžební činnost

 

PŘES 50 TISÍC KUBÍKŮ ROČNÍ TĚŽBY

Celkově se vytěžilo 51 000 m3 dřevní hmoty na celém území. V průměru se jedná o jednu desetinu z desetiletého plánu, který pro každý majetek zpracovala nezávislá firma, a schválil orgán státní správy.

 

PŘES 350 HEKTARŮ V PROBÍRKÁCH

370 ha výchovných těžeb, které zkvalitňují předmýtní porosty (do 80 let) znamená vytěžení 16 000 m3 z celkového množství 51 000 kubíků, což činí 31% z tohoto celkového množství. Ve 2014 to bylo 40 % z celkové těžby.

 

KALAMITNÍ DŘÍVÍ – VÍTR A KŮROVEC

Každým rokem se musí prioritně zpracovat kalamitní dříví, které vzniklo působením větru, sněhu, námrazy, sucha, hmyzu, exhalacemi, houbovými patogeny a mnoha dalšími vlivy. V roce 2015 bylo takto evidováno a vytěženo 18 000 m3 dřeva ve většině křivoklátských dřevin. Hlavní příčinou byl jarní silný vítr a neblahé letní sucho, které mělo za následek přes 1 700 m3 kůrovcem napadené smrkové hmoty a další stovky kubíků uschlých stromů i listnatých dřevin. Ve 2014 bylo vytěženo 7 000 m3 kalamity a z toho pouze 230 m3 kůrovcem napadené hmoty.

 

SAMOVÝROBA – DŘEVO PRO MÍSTNÍ LIDI

Za rok 2015 bylo místními obyvateli zpracováno 5 100 m3 dřevní hmoty a další stovky kubíků klestu z listnatých těžeb. Veškerá tato hmota pokrývá zvýšenou poptávku po palivovém dřevu, která je celorepubliková. Lesníci se snaží, často i ve svém volném čase, vyjít vstříc místním lidem.  

 

Veškeré činnosti v křivoklátských lesích pod hlavičkou LČR a Colloredo-Mannsfelda jsou vedeny s cílem využít produkční potenciál lesních porostů a přitom trvale zlepšovat jejich stav.