en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Informace o lese 1/2016

Přeji Vám též rodinou pohodu, potěšení z Vašich zálib, koníčků a poutavá dobrodružství při toulkách našimi lesy.

Zima se nám v minulých dnech ukázala v lepším světle, alespoň z pohledu estetického. Silnice jsou stále dost kluzké, je nutná zvýšená opatrnost. Posyp kamennou drtí přináší i nepříjemné možnosti rozbití čelních okenních skel. Pro lesy je ale absence soli na silnicích dobrou zprávou. Při jejím častém a silném užívání totiž dochází k usazování soli v půdě a stromy začnou postupně v blízkosti silnice usychat.

Les je v tuto dobu ve „spánkovém režimu“. Všichni živočichové, kteří nemohou zimu přečkat v hibernaci, šetří energií a promýšlejí doslova každý krok. Zbytečným pohybem jim ubývají zimní tukové zásoby a při silnější zimě, hlavně v únoru a březnu mohou postupně velice strádat a dokonce i zahynout. Proto při návštěvě lesa buďte tiší. Odměnou vám bude pozorování zvěře z podstatně kratší vzdálenosti, než je obvyklé ve zbytku roku. Své psí mazlíčky mějte ale uvázány a pouštějte je na volno třeba na velikém poli za vsí, kde nemohou nic pronásledovat, nebo dokonce chytit.

 

TĚŽEBNÍ ČINNOST

V lese momentálně naplno probíhají těžební práce. Lesníci chtějí využít vegetačního klidu lesa a někde i zamrzlé půdy k minimalizaci škod lesního prostředí při vytěžování dřevní hmoty. Pokud v průběhu roku napadne větší množství kalamitní hmoty – vývraty, souše, tak se vyřazují úmyslné těžby z ročního plánu. Plánovaná výše těžeb je nepřekročitelná.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz na těžby, nebo jinou lesní hospodářskou činnost, obraťte se na místně příslušného hajného, nebo revírníka. Jistě Vám rád vysvětlí svůj konkrétní lesnický záměr.

 

V tomto čase můžete v lese narazit na jednotlivý vývrat, nebo zlom. I menší vítr dokáže zlomit hnilobou poškozený strom. V průběhu jara se tito jedinci postupně zpracují, nebo se použijí k obraně proti lýkožroutu – vyrobí se z nich tzv. lapáky (kmeny sloužící k lákání a odchytu brouků). Napadené stromy kůrovcem se v malé míře stále ukazují a průběžně zpracovávají.  

Práce v lese jsou v mnoha činnostech sezónní, a proto v období od listopadu do konce března je v lese zvýšená těžební činnost. Dbejte zvýšené opatrnosti při procházce kolem těžebního pracoviště. Snažte se, aby vás lidé, kteří těží stromy, viděli a mohli vás upozornit na životu nebezpečná místa. V jarním období pak budou těžby utlumeny i z důvodu omezení plynoucích z ptačí oblasti.

 

DALŠÍ ČINNOSTI V LESE

Ostatní práce se v tomto období jen pomalu rozjíždějí. Největší pracovní nápor bude až s nástupem jara. Momentálně se naváží nové oplocenky, aby v předstihu byla zajištěna ochrana stromků, které se budou letos vysazovat.

Je velmi vhodný čas na provádění prořezávek – prvních výchovných zásahů. Listnaté stromy jsou bez listí, a tak se velmi dobře hodnotí kvalita jednotlivých stromků.

Přeji Vám mnoho hezkých zážitků při návštěvě lesa                           

Miroslav Pecha       Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s.