en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Lesnický park - první v Evropě

Křivoklátsko bude prvním lesnickým parkem (Rakovnický deník)

3. květen 2010

Berounsko – Národní park Křivoklátsko, který by měl v budoucnu vzniknout i na území berounského regionu, má četné odpůrce. K nim se například řadí i ministerstvo zemědělství a Lesy České republiky. Odpůrci národního parku se rozhodli založit Lesnický park Křivoklátsko, který by měl mít katastrální výměru větší než 16 000 hektarů. Jeho vyhlášení má být součástí konference, která se bude konat ve dnech 13. a 14. května v hotelu Roztoky. „Konferenci na téma Křivoklátské lesnictví ve 3. tisíciletí pořádá republikový výbor České lesnické společnosti spolu se základní pobočkou ČLS Křivoklát,” uvedl předseda základní pobočky ČLS Křivoklát Miroslav Pecha.

Vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko by se mělo uskutečnit 13. května v areálu lovecké chaty Emilovna. „Byl by to první lesnický park v České republice a současně v celé střední Evropě,” poznamenal Miroslav Pecha.

„Lesnický park nepočítá s rozsáhlým zakonzervováním území jako národní park. Jeho smyslem je využívání přírodních zdrojů člověkem v souladu s přírodou. Na rozdíl od České republiky můžeme tyto typy parků už v zahraničí vidět,” říká vedoucí Lesní správy Nižbor František Davídek. O konání konference se záměrem vyhlásit první lesnický park v České republice, byl informován i prezident České republiky Václav Klaus. „Pana prezidenta jsme zároveň na naši akci také pozvali. Ve dnech, kdy se naše konference koná, už má ale jiný program. Proto se ze své účasti na ní omluvil dopisem,” informoval Pecha.

Václav Klaus ve svém dopise uvedl, že s obavami sledoval diskuze o možném vyhlášení národního parku na území křivoklátských lesů. „Dobře vím, že by to byl nemalý zásah do každodenních životů občanů žijících v tomto krásném koutu naší země. Podobné snahy vnímám jako boj minoritních zájmových skupin. S tím se nemohu smířit. V prvé řadě pro mě člověk není něčím, před čím by měla být příroda chráněna. Opakovaně jsem byl překvapen reakcí místních starostů, kteří nebyli příliš detailně informováni o tom, v jaké fázi se diskuze o případném vyhlášení národního parku nachází,” odpověděl prezident republiky Miroslavu Pechovi.

To, že Lesnický park Křivoklátsko má být protiváhou snahám zakonzervovat Křivoklátsko pomocí vyhlášení bezzásahového národního parku, prezident okomentoval slovy: „Rád bych tomu věřil, ale nejsem přesvědčen, že se zastánci vyhlášení národního parku s tímto stavem dlouhodobě spokojí. Hrozí riziko, že se lesnický park stane pouze mezikrokem k vyhlášení již zmíněného národního parku.”