en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LP Křivoklátsko

První lesnický park je na Křivoklátsku (Právo)

17. květen 2010

(ČTK, maš)

Už při svém vzniku vzbudil řadu kladných i záporných ohlasů 
Vyhlášení národního parku by neměl bránit

Ve čtvrtek 13. května vznikl v Česku první lesnický park. Založili ho vlastníci a správci lesů na Křivoklátsku a hned od začátku má řadu zastánců i odpůrců. Ti mu vytýkají mimo jiné to, že zahrnuje oblast, která by měla být součástí našeho dalšího národního parku.

Lesnický park, jehož hranice určují zhruba obce Zbečno, Ost -rovec a Hudlice, má rozlohou jen o něco málo větší než 160 kilometrů čtverečních. „Prostřednictvím fungujících lesnických parků by se mělo prokázat, že přírodní a kulturní hodnoty určité krajinné oblasti se dají účinně chránit i bez zpřísňování speciálního režimu ochrany přírody,” řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta při čtvrtečním slavnostním vyhlašování parku v chatě Emilovna u Karlovy Vsi na Rakovnicku. Pojem lesnický park bychom ale v naší legislativě hledali marně. Zjednodušeně řečeno jde o sdružení vlastníků lesů, kteří se dobrovolně zavazují k dodržování určitých podmínek hospodaření a rozvoje lesů v dané lokalitě. V důsledku to neznamená žádná omezení vstupu do lesů nebo omezování hospodaření v nich.

Proti založení parku se hlasitě ozývají ochránci přírody, ti za vším vidí odpůrce národního parku (NP) z řad lesníků a myslivců. Podle ministra ale lesnický park nebrání vzniku NP, i když jeho kritiky v jedné věci chápe: „Možná se časem zjistí, že lesnický park dostatečně chrání krajinu, a bude se těžko zdůvodňovat potřeba přijmout důslednější ochranu,” řekl ČTK Šebesta.

Národní park je přitom z hlediska ochrany přírody přísnější kategorií; lesy neslouží hospodářským účelům a nejdůležitější je ochrana ekosystémů a jednot -livých druhů. Vyhlášen může být jen samostatným zákonem.
Případné vyhlášení NP by tak v poměrně hustě osídlené oblasti Křivoklátska jeho obyvatelům nejspíš přineslo některé komplikace – nevidí ho rády nejen obce, jejichž rozvoj v jistých směrech omezuje, ale ani lesníci.
„Pan Colloredo zřízení národního parku tvrdě odmítl, protože by tím došlo k omezení jeho vlastnických práv až třeba k úplnému zákazu využití toho majetku. Naopak když slyšel o lesnickém parku a jeho zásadách, tak se k tomu okamžitě připojil,” řekl ČTK správce lesů ve vlastnictví Colloredo-Mansfeldů Josef Myslivec. Na území lesnického parku má Colloredo-Mansfeld zhruba 3600 hektarů.

Křivoklátsko přitom přečkalo jako prakticky souvisle zalesněné území o rozloze přes 600 km2 až do dnešní průmyslové doby.
Na tomto území se bezhlavě nevybíjejí živočichové ani netěží dřevo za každou cenu, lesy slouží i k rekreaci. Už dnes tady existuje chráněná krajinná oblast, která zahrnuje čtyři národní přírodní rezervace, 16 přírodních rezervací a pět přírodních památek. Lesnický park zaujímá jen malou část chráněné oblasti. Zakladateli parku jsou vedle České lesnické společnosti i Lesy ČR a Jerome Colloredo-Mansfeld.