en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LPK oknem do hospodaření

Lesy ČR: Lesnický park Křivoklátsko je oknem do hospodaření bez ohledu na vlastnictví (parlamentnilisty.cz)

11. květen 2016

 

„Území pro přírodu i pro lidi", s tímto mottem v květnu 2010 založili Lesnický park Křivoklátsko tři partneři - státní podnik Lesy České republiky, Jerome Colloredo-Mannsfeld a základní pobočka České lesnické společnosti Křivoklát. V pondělí 9. května požehná parku i lesníkům kardinál Dominik Duka. Akce se koná pod záštitou prezidenta České republiky.

Zachovat a podpořit přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v jednom z nejucelenějších komplexů lesa v republice, na Křivoklátsku, to byl záměr zakladatelů lesnického parku. Ten se rozkládá na třinácti tisících hektarech od Zbiroha až po Nižbor, tedy v Plzeňském i Středočeském kraji. "Je ukázkou zachování přírodních hodnot Křivoklátska a současně produkčního potenciálu lesů i lesnictví jako kulturního odkazu našich předků," vysvětluje generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád. V posledních letech se v křivoklátských lesích postupně mění druhová skladba ve prospěch listnáčů a jedle, které nahrazují smrk, borovici a modřín. Zvyšuje se podíl přirozené obnovy i podíl podrostního způsobu hospodaření. Lesy produkují nezanedbatelné množství dřevní hmoty, naší jediné obnovitelné suroviny. "Lesnický park se stává jakýmsi oknem do hospodaření v lesích bez ohledu na formu vlastnictví," uvádí Michal Pernica, ředitel společnosti Colloredo-Mannsfeld.

Motto "Území pro přírodu i pro lidi" je v parku uplatňováno prakticky. "Lesy jsou volně přístupné, v parku budujeme odstavná parkoviště či přístřešky, upravujeme zdroje vody. Přestože se v parku lesnicky hospodaří, myslíme i na návštěvníky, kteří les využívají ke sportu, houbaření i odpočinku," říká Miroslav Pecha, ředitel obecně prospěšné společnosti, která o park pečuje. Na své si v parku přijdou nejen lesníci, ale i geologové, botanici, entomologové či ornitologové. Do křivoklátských lesů se postupně vracejí vzácné druhy ptáků - raritou je aktivní hnízdění páru orla mořského, ale i savců, jako je vydra říční a bobr evropský, které se tu desítky i stovky let nevyskytovaly.

LPK vznikl jako alternativa k národnímu parku. Brzy však dostal jiný rozměr. Položil základ novému pojetí péče o lesy i krajinu a byl impulsem k založení dalších dvou lesnických parků - na Bezdězu a ve Křtinách. "Máme ambice zapojit se do mezinárodní sítě modelových lesů a sdílet tak informace o způsobech hospodaření v lesích za hranicemi," dodal Miroslav Pecha. Mapový materiál i další informace o parku jsou k dispozici v Informačním a vzdělávacím středisku Lesů ČR se sídlem na Křivoklátu.