en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

LPK usiluje o mezinárodní uznání

Dne 22. června 2016 byla svolána již druhá schůzka přípravné skupiny iniciativy Modelový les ČR. Cílem této iniciativy je zapojení lesnických parků a dalších subjektů spravujících území v České republice do systému Mezinárodní sítě modelových lesů (IMFN). Přítomni na schůzkách byli zástupci ministerstev - zemědělství a životního prostředí, Mendelova univerzita, státní lesy - LČR a VLS, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. (právě členové BR jsou hlavními strůjci zapojení ČR do mezinárodní sítě), a Lesnický park Křivoklátsko, o.p.s. Byl zahájen kontakt s IMFN v Kanadě a předložen návrh systému Modelového lesa jako možnost pro zapojení zemí s menší rozlohou. Návrh byl Sekretariátem IMFN kladně přijat. Další kroky přípravného týmu budou směřovat k vytvoření vnitřní organizační struktury na území České republiky (viz tabulka Návrhu organizačního schématu ML ČR). Zařazením LPK do Mezinárodní sítě modelových lesů by se zvedla celková prestiž území v mezinárodním měřítku. O dalších krocích vás budu informovat.