en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Ornitologické aktivity v regionu

    Na Křivoklátsku můžete spatřit mnoho druhů ptáků. Někteří zde pravidelně tráví pár dní při svém tahu na jih nebo na sever, někteří sem doslova zabloudí a jejich pozorování vždy vzbudí rozruch jak v komunitě místních občanů, tak i ornitologů. Mnoho druhů zde žije po celý rok a další zde každoročně hnízdí a poté odlétají do teplých krajin. Jedním takovým letcem, u nás hnízdícím a pak odlétajícím až do mnoho tisíc kilometrů vzdálené rovníkové Afriky je lejsek bělokrký, jeden z osmi ptačích druhů, pro které byla na Křivoklátsku zřízena Ptačí oblast v rámci EVL Natura 2000.

    Monitoring je základním instrumentem sběru dat o těchto druzích. I u lejska ho mohou ornitologové provádět odchytem do sítí, preferuje se však kontrola hnízd. Lejsek je dutinový ptáček. Vyhledává přírodní dutiny, ale pokud mu připravíme vhodnou budku, rád ji k hnízdění také využije. Zde se pak může kontrolovat celý proces hnízdění, počet vajíček, vylíhlá mláďata i jejich úspěšné opouštění budky. Pokud se monitoring v průběhu let opakuje, není o překvapení nouze.

    Rakovnický ornitologický spolek Fénix, který se aktivně na Křivoklátsku podílí po desítky let na mnoha aktivitách spojených s ornitologií, pravidelně provádí v lokalitě Brdatka kontrolu budek. V jedné z budek byla nalezena samice lejska sedící na vajíčkách a nebyla to ledajaká samička. Podle kroužku na její nožce se podařilo ověřit, že se jedná o jedince věrného svému hnízdišti. V květnu 2020 byla okroužkována zhruba 100 metrů od letošního hnízda. V následujícím roce i v roce 2023 byla opět zachycena jako samice sedící na vajíčkách. Již tedy po páté se vrátila z takové dálky. Ukazuje to na výborné místní podmínky pro tento druh, kterého můžete při procházce zdejšími lesy potkat. Jen je zapotřebí dobře se dívat a také svým chováním trochu splynout s okolní přírodou.
    Ptačí budky v lesích ale nesundávejte, mohli byste nechtěně svojí zvědavostí ovlivnit proces hnízdění, a to si žádný ptačí druh nepřeje.

   Děkujeme a přejeme mnoho lesních zážitků.

Zdroj a foto: facebookové stránky Rakovnický ornitologický spolek Fénix