en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Oslava pátého výročí založení LPK

9. května proběhla u lovecké chaty Emilovna oslava k příležitosti pátého výročí založení Lesnického parku Křivoklátsko. Slavnostního aktu se zúčastnily významné osobnosti z lesnické a politické sféry, zástupci místních samospráv, vysokých škol a dalších lesnických i jiných institucí. Předně bych chtěl vyzvednout účast pana kardinála Dominika Duky, který na místě, kde byl před lety slavnostně zasazen strom na počest založení LPK, posvětil symboly lesnického parku i práci všech lesníků. Jako další z vážených hostů bych zmínil generálního ředitele LČR, s.p. Ing. Daniela Szóráda, Ph.D., generálního ředitele Vojenských lesů a statků, s.p. Ing. Josefa Vojáčka, poradce prezidenta republiky Ing. Františka Koníčka, náměstka ministra zemědělství Mgr. Patrika Mlynáře a duchovního otce lesnických parků a předsedy Pobočného spolku České lesnické společnosti Křivoklát Ing. Miroslav Pechu. Velmi vzácnou a váženou návštěvou byl vnímán Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, největší vlastník lesa v České republice, který vložil okolo 2500 hektarů lesa do území lesnického parku. Sváteční a pohodovou atmosféru doplnilo velmi pěkné počasí a bohatá účast přítomných lidí, kterých bylo téměř 130. Po  slavnostním aktu a posledních fanfárách trubačů VLS, divize Karlovy Vary byla připravena exkurze po území lesnického parku, která zavedla více jak 80 lidí až k hájovně Kohoutov, která leží na majetku Colloredo-Mannsfelda. Tam byl oficiálně ukončen program celého dne a autobusy navrátily účastníky zpět na Emilovnu ke svým autům.
Zdar celé akce podtrhlo bohaté a chuťově nápadité pohoštění, které s pečlivostí sobě vlastní přichystaly pracovnice Lesní správy Křivoklát.   

Všem aktérům, zúčastněným i organizační službě děkuji a těším se na další setkání na Křivoklátsku.