en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Páté narozeniny LPK

Lesnický park Křivoklátsko oslavil páté narozeniny (rakovnicky.denik.cz)

11. květen 2016

 

"Předseda Pobočného spolku Křivoklát České lesnické společnosti Miroslav Pecha upozornil: „Svým pojetím je i prvním ?v Evropě. Jeho dosavadní činností byla nastartována postupná komunikace a spolupráce s obcemi i s dalšími subjekty, které aktivují na území tohoto parku plně v duchu hesla lesnických parků – Území pro přírodu i pro lidi."
Na oslavu, která se uskutečnila přímo v srdci nádherných křivoklátských lesů, v areálu lovecké chaty Emilovna u Karlovy Vsi, dorazilo mnoho významných hostů. K pěti letům od založení požehnal například lesnickému parku kardinál Dominik Duka. Nechyběl pochopitelně ani Jerome Colloredo-Mannsfeld, jenž patřil spolu s Lesy České republiky a Českou lesnickou společností, základní pobočka Křivoklát, k zakladatelům parku. „Velký zvrat v procesu přípravy vzniku parku přineslo právě spojení s Jerome Colloredo-Mannsfeldem. Myšlenka lesnického parku dostala najednou zcela nový rozměr. Spojily se dvě sféry soukromého a státního vlastnictví a z lesnického parku se mohlo stát jakési okno k nahlížení do způsobu hospodaření jak u soukromníků, tak u státních lesů," upozornil Miroslav Pecha.
Ambicí Lesnického parku Křivoklátsko je dostat se do mezinárodní sítě modelových lesů. „Ty ukazují ideální propojení trvale udržitelného hospodaření v lesích, které zároveň zachovává přírodní hodnoty a pestrost druhů," zdůraznil Miroslav Pecha. Při vzniku parku podle Miroslava Pechy významně pomohl také náměstek ministra zemědělství Jiří Novák. „Svojí osobní angažovaností dokázal přesvědčit tehdejšího ministra Jakuba Šebestu o tom, že lesnický park je dobrou myšlenkou a že je třeba pro ni něco udělat," zavzpomínal Miroslav Pecha.
Řeč přišla také na uvažované vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, který by mohl vzniknout na velké části nynějšího lesnického parku.Připomeňme, že Podle vedoucího správy CHKO Křivoklátsko Petra Hůly má změna péče o živočichy i rostliny na Křivoklátsku, spojená s plánovaným vyhlášením národního parku, přinést pestřejší přírodu a zabránit privatizaci lesů. Zároveň by to mělo bránit stavbě přehrady na řece Berounce. Změnit by se měl i systém lesního hospodaření, který povede k samovolné obnově. „To by lesnický park hodně znehodnotilo. Jak ochranáři, tak my máme stejný cíl – předat budoucím generacím lesy ve stejném nebo ještě lepším stavu, nežli je ten současný. Jediné, na čem se nejsme schopni shodnout, je otázka, co je to 'lepší stav lesa'. Pro nás je to les druhově pestrý, stabilní. Takový, který plní všechny pilíře lesního hospodářství: ekologický, ekonomický, sociální a tak dále," vysvětloval Miroslav Pecha s tím, že u ochranářů je lepší stav lesa i les mrtvý. „Což dokladují velkoplošným rozpadem šumavských lesů, ke kterému došlo z vůle orgánů, které o tamní park pečují," zdůraznil Pecha.
Generální ředitel Lesů České republiky Daniel Szórád k tématu mimo jiné doplnil: „Z našeho pohledu je přírodě blízké hospodaření, jak už bylo řečeno, druhově pestrý les. Ten nezajišťuje jen dřevo, ale i vodoochranu, produkci kyslíku. Má funkci vodohospodářskou, rekreační a mnoho dalších. "Vyhlášení národního parku podle jejich dosavadních prohlášení podporuje ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj. Nikdo z nich ale prý nechce jít proti vůli občanů Křivoklátska.
Jelikož se akce konala pod záštitou prezidenta České republiky, dorazil také například zástupce kanceláře prezidenta republiky František Koníček, který přítomné seznámil se vzkazem od Miloše Zemana. Mimo jiné ze vzkazu pro křivoklátské lesníky přečetl: „Spravujete přírodu tak, aby byly zachovány krásy. A tyto krásy mohli obdivovat lidé. Není žádným tajemstvím, jaký mám vztah k lesu. Stromy jsou nabity pozitivní energií a vám patří velké poděkování za to, že ji uchováváte pro dnešek i pro budoucnost." Hovořili také již zmínění Jerome Colloredo-Mannsfeld, který zavzpomínal: „Po návratu rodiny do otcovské vlasti jsem poznal, že křivoklátské lesy opravdu patří k největším přírodním pokladům Česka." Připomněl také, že křivoklátské lesy nejsou jen darem Boha. „Jsou v tomto kulturním kraji také výsledkem obhospodařování všech generací jejich majitelů. Ekonomickou významnost těchto lesů nelze ani v budoucnosti oddělit od jejich ekologické. Tomuto požadavku vychází vstříc koncepce lesnického parku jako dynamický model mnohem více, nežli kupříkladu tuhá a tvrdá pravidla národního parku."
K přítomným promluvil také generální ředitel Lesů České republiky Daniel Szórád: „Dnes tu jsme jako jedni z hostů, ale vážíme si nesmírně toho, že jsme byli jedním ze zakládajících členů Lesnického parku Křivoklátsko. Podíleli jsme se na vzniku něčeho unikátního. Povedlo se tady za poslední desetiletí a možná staletí vytvořit něco mimořádného. My tomu říkáme kulturní krajina, krajina, ze které má člověk svůj užitek. Ten spočívá logicky v těžbě dřeva, ale i v celé řadě různých mimoprodukčních funkcí, které nám daný les poskytuje. Těžba dřeva má ale nezastupitelné místo, a to proto, že je to surovina, která je obnovitelná," řekl kupříkladu pro Rakovnický deník Daniel Szórád a zároveň připomněl, že se podařilo jednoznačně prokázat, že heslo 'trvalá udržitelnost' není na Křivoklátsku jen heslem. „Krajinu zde můžeme opravdu nazývat krajinou kulturní. Je unikátní z hlediska svého přírodního bohatství i z toho, že zde probíhá standardní hospodaření, které ničím danou přírodu nenabourává. Naopak to zde existuje v příkladné symbióze," konstatoval Daniel Szórád.
Existenci parku přijel oslavit také náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, který mimo jiné uvedl: „Já jsem byl velmi potěšen po návštěvě Lesnického parku Křivoklátsko, že jsem viděl přírodní klenot, nádherné lesnické území, které nemá obdoby na území celé Evropy. Nechyběl generální ředitel Vojenských lesů a statků Josef Vojáček.
Dorazili samozřejmě také starostové a zástupci několika obcí a velké množství pozvaných hostů z řad veřejnosti.