en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Pietní akt

U pomníčku Antonína Wagnera se uskutečnil pietní akt (Rakovnický deník)

24. červenec 2015
Vydáno v Zprávy z oboru myslivost

Nový Dům
Na křižovatce silnic Křivoklát - Lány - Nový Dům, přilepen k plotu Lánské obory, stojí jeden z nejznámějších pomníčků, připomínajících dávno minulé doby nelehkého boje myslivců s pytláky.
V horkém letním odpoledni 5. července 2015 se u něj konalo pietní setkání křivoklátských lesníků a myslivců, aby si připomněli událost, ke které došlo na stejném místě přesně před 150 lety, a uctili tak památku knížecího adjunkta Antonína Wagnera, který tu v boji s pytláky položil život.
Podnět k této akci dala obecně prospěšná společnost Lesnický park Křivoklátsko a na jejím provedení se společně podíleli lesníci Lesní správy KPR Lány a Lesní správy LČR Křivoklát. Vzpomínka na dobu, ve které k události došlo, přednesená Ing. Miroslavem Pechou, i popis situace, při které Antonín Wagner zahynul, přednesená Ing. Robinem Ambrožem, byly důstojnou připomínkou této události.
Čestná stráž, salva z loveckých pušek a doprovod celého ceremoniálu loveckými fanfárami v podání Křivoklátkých trubačů volně navázaly na tradici Wagnerovských mší, které byly každoročně ve stejný čas konány v novodomském kostelíku. Tenkrát se jich zúčastňovali lesníci a myslivci fürstenberského panství v parádních uniformách spolu se všemi zámeckými úředníky i samotným knížetem Fürstenberk em s rodinou.
Pietní akt byl zakončen odkrytím informační tabulky popisující historickou událost, a pak se účastníci přesunuli na novodomský hřbitov, kde položili za zvuků loveckých trubek kytici na hrob Antonína Wagnera.
Miroslav Pecha, Lesnický park Křivoklátsko, o. p. s.