en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Podpora hnízdních možností

Křivoklátsko je známou svojí bohatostí. Široká paleta půdních stanovišť vytváří příznivé podmínky pro zhruba sto druhů lesních dřevin. Na toto dřevinné spektrum je vázána celá řada živočichů včetně ptačích druhů. Zdejší lesy jsou nejen druhově bohaté, ale i hluboké s vysokým zastoupením lesních porostů, solitérních stromů, skupin stromů a alejí, které dosahují věku více jak sto let. Nejsou ani výjimkou stromy dvě stě a více leté, které nechávají lesníci na dožití v hloubi lesa.

U stromů ve středním věku se začínají projevovat různé vady po vylomeném suku, pádu okolních stromů, či poškození živočichy s následným napadením dřevokazných hub. Tato místa jsou spouštěčem datlovitých k vytváření dutin pro jejich hnízdění. Následně je v dalších letech využívají druhy, které primárně nejsou schopny dutinu vytvořit – sýkory, brhlík, lejsek, holub doupňák a mnoho dalších. Hnízdních možností může být v částech lesa nedostatek a zde nastupuje pomocná ruka člověka, která může tuto situaci zlepšit vyvěšováním ptačích budek.

Na Křivoklátsku se této role aktivně zhostil ornitologický spolek Fénix z Rakovníka, který již 15 let spolupracuje s Lesy ČR při vyhledávání dutinových stromů, vyvěšování budek a monitoringu jejich obsazenosti. Lesy ČR finančně zajišťují jak výrobu, tak částečné náklady na samotnou instalaci budek.

Za oněch 15 let tento spolek vyvěsil na LS Křivoklát 700 a v okolních lesních správách dalších 500 budek s ptačí obsazeností kolem 80%. Podle druhů jsou nejpočetnější sýkory – 53%, naturový druh na Křivoklátsku lejsek bělokrký zaujímá 20% obsazenosti a brhlík lesní na třetím místě se 6%. Ostatní druhy – vrabec, rehek, špaček jsou ve 3% obsazenosti budek. V 5% obsazují budky blanokřídlí zástupci hmyzu, dále pak drobní savci jako plšík, myšice, případně netopýr dalších 5%. Zcela neobsazených budek je kolem 8%.

U vyhledávání doupných stromů došlo na celém Křivoklátsku k vyznačení více jak 2 000 stromů, převážně buku. Doupné stromy obsazují větší druhy ptáků, kteří nepřijímají umělé budky, jako jsou šplhavci a sovy. Občas je modrým trojúhelníkem vyznačen i strom významného vzrůstu bez momentálně zjevných dutin. Jeho vyznačení má ale význam pro jeho zviditelnění a následnou možnou ochranu při provozu lesního hospodářství.

Po staletí obhospodařované lesy na Křivoklátsku jsou ukázkou vyváženého přístupu lesníků k lesnímu ekosystému a naznačují možný trend přístupu majitelů a správců lesa k ekosystémovým službám a také vytváří inspiraci pro další nejen obdobně lesnaté regiony České republiky.