en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Pozorování lesní zvěře

V průběhu června jsme připravili dvě vycházky do křivoklátských lesů, abychom se pokusili pozorovat zvěř v jejím přirozeném prostředí. Na každé vycházce jsme byli ve čtyřech lidech. Malá skupina byla nutností, to pro zvětšení šance něco vidět. Vybral jsem dvě lokality, kde jsme pomalu šli po lesní cestě a pozorovali okolí. Zakončení večera bylo poté na posedu u louky až do úplného setmění. Počasí nám přálo a oba večery byly tak velmi hezké a užili jsme si západ sluníčka i lesní atmosféru. Bohužel zvěř, jakoby nechtěla být viděna. Pokaždé jsme zahlédli živé obyvatele lesa až v autě při cestě zpět. Věřím, že některá z dalších vycházek bude na zážitky se zvěří ve volnosti mnohem bohatší.