en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rakona podpořila lesnický park

  V půlce října proběhla akce pod názvem „Lesní den“ na území Lesnického parku Křivoklátsko. Zaměstnanci Rakony a jejich rodinní příslušníci prožili jednu sobotu v křivoklátských lesích, kde spolu s místními lesníky vyvěšovali ptačí budky, rozebírali staré oplocenky a přitom si povídali o lese.
Pro dobrou náladu, kterou nezkazila ani krátká dešťová přeháňka, jsme zařadili i ukázku vývoje lesa hravou formou lesní pedagogiky. Vítaným zpestřením byla též soutěž v rychlosti sbírání semen buku. Všechny aktivity byly připraveny na majetku Colloredo-Mannsfeld s.r.o. a celou akci jsme zakončili krátkou vycházkou po okolních zalesněných kopcích s dalekými výhledy do kraje. Chceme takto poděkovat zástupcům Rakony, kteří tuto akci podpořili a hlavně všem zúčastněným za jejich velice kladný přístup, snahu a pracovní nasazení. Naším cílem nebylo lámání pracovních rekordů, chtěli jsme si užití hezký den, navázat, nebo upevnit přátelství a něco se dozvědět o lese, okolní krajině a
o lidech, kteří žijí v našem regionu. Věřím, že v příštích letech na tuto akci navážeme a vyzkoušíme si i další lesnické činnosti přímo v lese.