en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - březen

Březen

   Březen je po prošlé zimě prvním předjarním a jarním měsícem, který otevírá prostor pro řadu činností souvisejících s hospodařením v lesích.

Těžební činnost

• V měsíci březnu končí hlavní těžební práce, zejména v listnatých porostech – od dubna platí omezení prací z důvodu ptačí oblasti.
• Nadále se průběžně zpracovávají vývraty způsobené větrem a souše, které se objevily přes zimu.
• Při návštěvě lesa dbejte větší opatrnosti na možný samovolný pád stromu nebo jednotlivých větví, které mohou spadnout i při naprostém bezvětří.                                                                                           
•  Těžba dřeva se přesouvá z mýtních porostů do porostů mladých, v kterých se musí udělat výchovná těžba.

 


Pěstební činnost

• Probíhá úklid klestu, dočistění zbytků po těžbě, aby bylo umožněno vysazení nových stromků. Často se tento materiál používá pro energetické účely. 
• Zalesnění. Pokud počasí dovolí, začíná výsadba sazenic. Sazenice vysazené v březnu mají větší šanci na ujmutí než sazenice vysazené v pozdějším jaru.
• Prořezávky. Pokud neleží sníh, je vhodná doba pro provádění prořezávek v mladých lesních porostech.

 

Ochrana lesa

• Obranná opatření proti kůrovcům.
Vyhledávání kůrovcových ohnisek a pokládání lapáků.
Zajištění potřebného množství lapačů a feromonových návnad.
• Zjišťování škod na lesních porostech, způsobených zvěří v zimním období.
• Oplocenky. Staví se nové oplocenky, aby především výsadba listnatých dřevin a jedle byla chráněna před případným okusem zvěří.
                  

Ostatní činnosti v lesích

• Opravy lesních cest poškozených těžební činností.
• Uvolnění vodotečí zavalených těžebními zbytky, případně padlými kmeny.
• Sčítání zvěře v okolních honitbách. Myslivci spolu s vlastníky pozemků zjišťují množství jednotlivých druhů zvěře. Z nasčítaných výsledků se určuje plán odlovu pro nadcházející loveckou sezónu.
• Samovýroba. V březnu bývá dobré počasí na výrobu palivového dřeva formou samovýroby.


Zajímavosti z přírody

• Vracejí se ptáci, kteří od nás na podzim odletěli a přezimovali v jižněji položených krajích. Mezi prvními jsou skřivani, špačci a holubi hřivnáči.
Po nich následují čejky, drozdi, konipasi, sluky, černí čápi, luňáci a další.                                                                                          
• Rozkvétají první jarní kytky - např. jaterník podléška, orsej jarní a postupně další.