en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - červen

Červen

   Toto období je charakteristické nástupem léta a bouřlivým rozvojem života v lese. Rostliny i živočichové navzájem naplno využívají dostatku potravy a příznivého počasí. Letorosty stromů mohou za den přirůst i několik centimetrů. Živočichové mají optimální podmínky pro plození potomků. Les je zkrátka plný života.


Těžební činnost

• V červnu je těžební činnost ještě více omezovaná. I ve výchovných těžbách se snižuje aktivita, aby se snížilo riziko kůrovcového vývoje na minimum. V jehličnatých porostech je možné nadále těžit. Je snaha o co nejrychlejší transport vytěženého dřeva ke zpracovateli, hrozí totiž ztráta kvality v důsledku velkého tepla.
• Průběžně se zpracovávají vývraty způsobené větrem z častých letních bouřek a souše, které se mohou postupně objevovat.
• Odvoz dřeva pozvolna končí. Hlavní část dřevní hmoty je již odvezena a na lesní cesty se vrací klid.


Pěstební činnost

• Zalesnění. 99% plánovaného zalesnění bylo již provedeno v předešlých měsících. Zbývají jen jednotlivé desítky kusů obalovaných sazenic. Obalovanou sadbu můžeme vysazovat po celou vegetační dobu – přes léto. I tak bychom měli brát v potaz suchá období a v nich ani obalovanou sadbu nevysazovat.

• Ožinování. Vláhově bohatý duben svědčil nejen stromům, ale i buřeni. V průběhu května rychle narostla travní vegetace a začala nyní ohrožovat mladé stromky. Pokud tráva předroste stromky, může dojít k jejich zalehnutí, nebo zapaření a rychlému úhynu. Obzvláště některé dřeviny jsou v tomto směru velmi citlivé, například jedle, obecně všechny jehličnany. Proto musíme včas vegetaci kolem stromků osekat, někdy i dvakrát za rok. Částečně řešíme tento problém chemickými prostředky, převažuje však mechanické odstraňování.


Ochrana lesa

• Obranná opatření proti kůrovcům.
Nastává doba pravidelných kontrol obraných a kontrolních opatření proti kůrovcům. V intervalu 7 až 10 dnů musí lesníci zkontrolovat každý lapač (plastová deska s vloženou feromonovou návnadou) i každý lapák (pokácený strom určený k náletu kůrovců) a zapsat výsledky kontrol do evidence. Každý lesník má i desítky těchto zařízení na starosti. Pokud se zachycené množství brouků zvyšuje, musí lesník zvyšovat i počty obranných opatření. Kontroly se provádí až do září.

• Nátěry proti okusu zvěří. V červnu se na neoplocených plochách, kde je větší tlak zvěře na mladé stromky, provádí mazání terminálních výhonů pomocí speciálních repelentů. Jsou trochu jiné, než ty, které slouží k ochraně pupenů přes zimu. Čerstvý letorost je mnohem citlivější a křehčí. Zvěř právě tyto letorosty s velkou oblibou okusuje a obrana je tedy na místě.


• Ostatní činnosti v lesích. Jsou zaměřeny zejména na ochrannou službu lesa a zjišťování škod zvěří. Každoročně v tomto čase začínají lesníci připravovat projekt prací v jejich lesích na příští rok.

• Příprava na letní sezónu. Vlhký nástup jara vystřídaly letní teploty. Půda a vegetace na mnoha místech (vrcholky kopců, jižní svahy) rychle vysychá a hrozí tak nebezpečí vzniku požáru. Toto nebezpečí se zvyšuje i větším pohybem návštěvníků lesa. Mnozí nedodržují zákaz kouření a rozdělávání ohně v lese. Mnoho lidí si totiž nepřipouští v tomto období možnost požáru. Všichni bychom proto měli být všímaví a těmto lidem se pokusit vysvětlit špatnost jejich konání, v závažnějších případech kontaktovat policii.


Zajímavosti z přírody

• Měsíc červen je v roce jedním z nejkrásnějších. Vyznačuje se večery i rány plnými ptačího zpěvu a říká se mu také někdy „kukačkové léto“. Začínají hnízdit ptáci, kteří přiletěli jako poslední – včelojed lesní, ťuhýk obecný, a většina drobných pěvců hnízdí ve stejných párech už podruhé.
• Mezi lesními květy nepřehlédnete velkokvěté modré zvonky broskvolisté, kopretiny chocholičnaté anebo vzácnější lilie zlatohlavé. Dozrávají lesní jahody, borůvky a maliny.
• Květen je měsíc kladení jeleních kolouchů a posledních srnčat. S čerstvě narozenými selátky divokých prasat se dnes můžeme potkat po celý rok. Je doba lovu srnců.
• Pokud se v červnu dostaví období větších dešťů, objeví se i první houby. Přilákají do lesů větší množství lidí a trochu to naruší klid v lese. Je proto třeba chovat se tiše a nenápadně, a také nevstupovat do míst, kde je to zakázané – například do oplocenek.