en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese - duben

Duben

   Duben je již jarním měsícem, který se vyznačuje velkým pracovním nasazením v lese. Příroda se velice rychle probouzí a začíná závod o prostor, světlo a živiny.

 

Těžební činnost

 • V dubnu se těžba provádí převážně v mladých porostech. Ve starých listnatých porostech platí od dubna do června zákaz těžby z důvodu ptačí oblasti. V jehličnatých porostech je možné nadále těžit.
 • Průběžně se zpracovávají vývraty způsobené větrem a souše, které se mohou postupně objevovat.
 • Probíhá odvoz dřeva z lesa. Obvykle se čeká na lepší počasí a sjízdnost lesních cest. Tak se zmenšuje riziko velkého poškození tělesa cesty.

 

Pěstební činnost

 • Zalesnění. Nyní je nejlepší čas na výsadbu. Sazenice nejsou ještě v růstové fázi, a tak jim přesazení z lesní školky nečiní žádné problémy. Jakmile se ale více oteplí, musíme dbát větší opatrnosti při manipulaci se sadebním materiálem a výsadbu urychlit.
   
 • Prořezávky. Listnaté stromy postupně začínají rašit. Je tedy stále čas na prořezávky v těchto porostech. Jehličnany naopak přestáváme prořezávat, abychom zabránili možnému vývoji podkorního hmyzu v pořezaných stromech. Začíná též období stavění ptačích hnízd a postupné vyvádění mláďat, proto je vhodné prořezávky do konce července utlumit. 

 

Ochrana lesa

 • Obranná opatření proti kůrovcům.

Podle stoupajících průměrných denních teplot (nad 15˚C) začneme instalovat lapače pro kontrolu a obranu proti kůrovcům.

 • Oplocenky. Probíhá kontrola stavu funkčních oplocenek po zimě, aby rašící stromky nebyly poškozeny okusem.
 • Kontrola poškození stromků od myší. Po zimě se v posledních letech objevují lokálně silná poškození ploch s mladými stromky. Poškození jsou různé intenzity, od nepatrného ohryzání kmínku při bázi kmene, až po totální přehryzání kmene, nebo kořenů, kdy strom odumírá.


Ostatní činnosti v lesích

 • Čištění krmelců. Nyní je čas na vyčištění a vyvápnění krmelců a jiných krmných zařízení. Zvěři podáváme pouze sůl, kterou potřebuje po celý rok.
 • Sběr odpadků po lese. Před nástupem vegetace a letní sezóny je vhodné projít lokality s větším pohybem lidí v průběhu roku – okolí silnic, stezek, parkovišť atd. Vyčištěním ploch předcházíme určitému dominovému efektu některých návštěvníků, kteří často přikládají svůj odpad k již odhozeným odpadkům.

 

Zajímavosti z přírody

 • Vracejí se další ptáci, kteří přezimovali na jihu. Jsou to různé druhy pěnic, budníčci, lindušky, skřivani lesní, dudkové a další. Většina z nich začíná brzy po příletu hnízdit, a tak je třeba být k nim trochu ohleduplní.
 • Rozkvétají další druhy lesních bylin – kyčelnice, koniklec, lecha jarní, ptačinec velkokvětý a další.
 • Rodí se mláďata zvěře – muflonky kladou muflončata, a mladší bachyně postupně další selata.