en de

území pro přírodu i pro lidi
Lesy jsou národním bohatstvím. Trvalý užitek přinášejí pouze tehdy, když se v nich rozumně hospodaří.

promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka promitacka
vlna

Rok v lese leden a únor

    Leden a únor – období klidu

   Každoročně v lednu lesníci bilancují uplynulý rok, vyplňují statistiky, hlášení a roční uzávěrku.
Pokusím se shrnout některé zásadní vlivy minulého roku očima lesníka.
Minulý rok byl z pohledu ekonomiky v mnoha směrech přelomový. Cenu dřeva začal výrazně ovlivňovat problém s usycháním smrku a částečně borovice vlivem velkých srážkových deficitů zejména v některých částech České republiky. Severní Morava byla tím nejviditelnějším místem, kde se tento několikaletý problém s usycháním lesních porostů minulý rok naplno projevoval. Tento neblahý ekonomický stav byl ještě umocněn několika větrnými kalamitami ve Střední Evropě, kdy během chvíle padlo k zemi několik milionů kubíků dřeva. Cena dřeva šla rychle dolů a tím byl negativně ovlivněn nejeden hospodářský výsledek firem hospodařících v lesích.

I na Křivoklátsku bylo zaznamenáno schnutí především jehličnanů. Nejedná se však zatím o zásadní problém Křivoklátska.
Větrnou kalamitu z podzimu začaly lesnické firmy naplno zpracovávat a zatím se jeví, že bude včas veškerá větrem dotčená hmota zpracována. Tím se zásadně eliminuje riziko vzniku následné kůrovcové kalamity.
Pokud jde o zvěř, tak v minulém roce pokračoval nastolený trend postupného snižování stavů zvěře a tím i negativních vlivů na lesní i zemědělské pozemky. Je to ovšem proces, který bude muset pokračovat ještě další roky. Pokud však bude zvěř v optimálním množství, bude přinášet užitek jak člověku, tak i okolní krajině.
Zjištěním afrického moru prasat na území České republiky se tlak na tuto zvěř celkově zvýšil. Nákaza je sice od našeho regionu daleko, opatření však postihla celou republiku. Odstřel černé zvěře zaznamenal mnohdy rekordní odlovené počty kusů. Doufejme, že snížení početních stavů černé zvěře povede ke stabilizaci tohoto problému a že se nákaza nerozšíří časem do dalších regionů.

Těžební činnost

• Zpracování kalamitní hmoty na LS Křivoklát vysoutěžilo několik firem skrze elektronickou aukční nabídku. Tím bylo zajištěno, vyjma zatím jednoho revíru, kontinuální zpracování kalamitní hmoty na celé lesní správě. Mýtní úmyslné těžby především smrku a borovice jsou omezeny. Na majetku Colloredo-Mannsfelda pokračuje souběžně s likvidací následků větrné kalamity i mýtní úmyslná těžba bez zásadních změn oproti minulým letům.   

Pěstební činnost

• Hlavní pěstební činností v tomto čase je kontrola a případná oprava větrem a pády stromů poškozeného oplocení, aby zvěř nepoškodila oplocené výsadby. V lesnickém parku bylo po poslední vichřici různě poškozeno kolem 200 oplocenek. Mnohdy stačila jen drobná oprava, občas ale bylo poničeno i několik desítek metrů plotu
 Mimořádně teplý leden s teplotami nad 5 stupňů umožňuje i v tomto období chemickou likvidaci ostružiníku v kulturách. V 1. A 2. zóně CHKO je mlžno provést likvidaci pouze v porostech, kde byla udělena výjimka MŽP z ochranných podmínek CHKO.

Ochrana lesa

• Mimo již zmíněnou kontrolu stavu oplocení se v zimě zjišťuje i stav škod drobnými hlodavci na mladých stromcích. Z toho důvodu lesníci omezili lov lišek v lesních komplexech, neboť myši tvoří jejich zásadní zdroj potravy. Lokálním problémem může být i zajíc, který dokáže proniknout oplocením a přes zimu zcela zničit celou výsadbu listnáčů v dané oplocence.

Myslivost

Do poloviny ledna bude probíhat lov ve zvýšené míře. Do té doby se loví zvěř jelení, pak už budou loveny pouze prasata, případně některá jiná mladá zvěř, dle zákona.
I když není velký mráz a sněhová pokrývka, zvěř tedy nestrádá, je nutné dát do krmelců seno a sůl, případně obilí. Mrazy mohou udeřit zcela nečekaně. Pokud by chtěl někdo z občanů pomoci s přikrmováním, je nutné respektovat některá pravidla.
poradit se s místními myslivci, kam krmení dávat
nedávat zbytečně velké množství obilí na jednu hromadu – může to zvěři i poškodit zažívání. Lepší je několik malých hromádek
z druhů obilí preferovat především oves a ječmen, rozhodně ne pšenici – opět může způsobit zažívací potíže zvěře
krmení nesmí být nijak napadené plísní
- u pečiva vždy dávat malé porce a pouze dobře vysušené, nikdy nedávat čerstvé nebo jakkoliv zabalené pečivo
 
Zajímavosti z přírody

• Leden a únor bývá zpravidla období nejtvrdší zimy. Obyvatelé lesa přecházejí do režimu, kdy omezují aktivitu a šetří energií. To ale neplatí například pro lišky, které právě v lednu mají období svého páření. Říká se mu „kaňkování“ podle drobných krvavých skvrn připomínajících tvarem kaňky, které na sněhu zanechávají feny. Přesto je třeba omezit v lesích pohyb mimo cesty a nerušit zbytečně zvěř.
• Leden a únor jsou také měsíce, kdy dochází k postupnému vyčerpání přirozených potravních zdrojů nejen pro zvěř, ale i pro ptáky. Zejména při silnějších mrazech a déle trvající sněhové pokrývce je potřeba ptákům pomoci přikrmováním. Ideálním krmivem je slunečnicové semeno, které je pro ptáky naprosto nezávadné a konzumují ho stejně rády jak hmyzožravé, tak semenožravé druhy. Při pravidelném krmení si ptáci na tento potravní zdroj rychle zvyknou a jsou tam denními hosty. Jejich přítomnost je pak odměnou za vaši péči a zejména pro děti je zdrojem zábavy i poučení. Nikde jinde nelze tak dlouho pozorovat ptáky na jednom místě. Zkuste si vzít do ruky atlas ptáků a určovat jednotlivé druhy. Budete překvapeni, kolik se vám jich podaří za zimní období napočítat.